Prelungire selecție Erasmus+

Perioada de selecție pentru burse Erasmus+ pentru semestrul 2 al anului universitar 2021-2022 se prelungește, conform următorului program:

  • depunerea online a dosarelor: până luni, 18 octombrie 2021;
  • evaluarea dosarelor: 19-20 octombrie 2021;
  • anunțarea rezultatelor: 21 octombrie 2021.

Pentru burse de studiu pot candida studenții din anul 2 nivel licență, anul 1 nivel master și doctoranzii, iar pentru mobilități de plasament masteranzii din anul 2 de la specializările de informatică (unde semestrul 2 este rezervat pentru practică).

Mai multe detalii despre procesul de selecție se găsesc la adresa: https://www.cs.ubbcluj.ro/~erasmus/

Pentru informații suplimentare: erasmus@cs.ubbcluj.ro