Planificarea susținerilor examenului de licență, sesiune iulie 2023

Fiecare student este rugat să aibă la susținere cartea de identitate și să aducă 2 poze mărimea 3/4, într-un plic pe care e scris numele său, inițiala prenumelui tatălui, specializarea și „Examen de licență – sesiunea iulie 2023”. De asemenea, numele studentului va fi trecut și pe spatele pozelor.

Dacă nu este specificat altfel în fișierul planificări, candidații trebuie să fie prezenți cu 1 oră înainte de ora planificată (excepție făcând primul candidat care trebuie să fie prezent cu 20 de minute înainte de ora fixată) având asupra lor cartea de identitate.