OMEC 3714/2005 privind introducerea Suplimentului la Diploma în certificarea absolvirii unui ciclu de studii universitare

OMEC 3714/2005 privind introducerea Suplimentului la Diploma în certificarea absolvirii unui ciclu de studii universitare (model)