Locuri scoase la concurs la admiterea nivel master, sesiunea iulie 2020

Domeniul Specializarea Buget Taxă Total
Matematică Metode moderne de predare a matematicii 24 26 50
Metode moderne de predare a matematicii (în limba maghiară) 13 87 100
Matematică computaţională (în limba maghiară)
Matematici avansate (în limba engleză) 10 40 50
Informatică Baze de date 65 85 150
Sisteme distribuite în Internet
Metode moderne în predarea informaticii
Inginerie software (în limba engleză) 68 82 150
Inteligență computațională aplicată (în limba engleză)
Calcul de înaltă performanță și analiza volumelor mari (în limba engleză)
Proiectarea și dezvoltarea aplicațiilor enterprise (în limba maghiară) 33 117 150
Metode moderne în predarea informaticii (în limba maghiară)
Analiza datelor și modelare (în limba maghiară)
Sisteme informatice avansate: modelare, proiectare, dezvoltare (în limbile germană şi engleză) 13 37 50
Total 226 474 700

Notă:

  1. Din cadrul locurilor cu taxă sunt prevăzute pentru cetățenii non UE (cont propriu valutar) 5 locuri la specializarea Matematici avansate (în limba engleză), 5 locuri la specializările de Informatică (în limba engleză) și 5 locuri la specializările de Informatică (în limba română).
  2. În cadrul domeniului Informatică nu se poate depăși numărul maxim de 75 candidați admiși pe specializare.
  3. Specializările pentru care nu se reunește un număr minim de candidați nu se vor organiza, candidații fiind repartizați la una din specializările următoare din lista de opțiuni.