Locuri bugetate și cu taxă scoase la Concursul de Admitere, nivel master – sesiunea septembrie 2021

Domeniul Specializarea Locuri
Buget Taxă Total
Matematică (capacitate maximă a domeniului 200) Metode moderne de predare a matematicii 1 26 27
Metode moderne de predare a matematicii (în limba maghiară) 7 34 41
Matematici avansate (în limba engleză) 4 43 47
Informatică (capacitate maximă a domeniului 500) Baze de date 2 80 82
Sisteme distribuite în Internet
Inteligenţă computaţională aplicată (în limba engleză) 3 78 81
Inginerie software (în limba engleză)
Calcul de înaltă performanţă şi analiza volumelor mari de date (în limba engleză)
Analiza datelor şi modelare (în limba maghiară) 12 65 77
Proiectarea și dezvoltarea aplicaţiilor Enterprise (în limba maghiară)
Sisteme informatice avansate: modelare, proiectare, dezvoltare (în limbile germană şi engleză) 1 26 27
Științe ale educației Master didactic în Matematică (în limba maghiară) 1 7 8
Master didactic în Informatică (în limba română) 7 8 15
Master didactic în Informatică (în limba maghiară) 4 10 14
Total 42 377 419

Notă:

  1. În cadrul domeniului Informatică nu se poate depăși numărul maxim de 75 candidați admiși pe specializare în sesiunile iulie și septembrie.
  2. Specializările pentru care nu se reunește un număr minim de candidați nu se vor organiza, candidații fiind repartizați la una din specializările următoare din lista de opțiuni.
  3. Numărul de locuri anunțat poate fi modificat ca urmare a unor retrageri dintre cei admiși în iulie.