Locuri bugetate și cu taxă scoase la Concursul de Admitere, nivel licență – sesiunea septembrie 2021

Nr. crt. Domeniul Specializarea Locuri buget Locuri taxa Total specializare
1. Informatică Informatică 2 0 2
2. Informatică Informatică (în limba engleză) 3 1 4
3. Informatică Informatică (în limba maghiară) 10 26 36
4. Informatică Informatică (în limba germană) 0 37 37
5. Matematică Matematică 1 66 67
6. Matematică Matematică (în limba maghiară) 8 33 41
7. Matematică Matematică informatică 2 20 22
8. Matematică Matematică informatică (în limba maghiară) 4 13 17
9 Matematică Matematică informatică (în limba engleză) 1 29 30
Total 31 225 256

Nota: Numărul de locuri anunțat poate fi modificat ca urmare a unor retrageri dintre cei admiși în iulie.