Lista candidaților înscriși în cadrul Programului Postuniversitar de Informatică

Lista candidaților înscriși în cadrul Programului Postuniversitar de Informatică

Confirmarea ocupării locului se face NUMAI în platforma admiterii la adresa https://admitere2021.ubbcluj.ro.

Neconfirmarea locului obținut conduce la pierderea locului și la eliminarea din concurs.

Este obligatorie completarea în platforma admiterii a contractului de studii universitare.

Taxa se achită exclusiv ONLINE ÎN PLATFORMA ADMITERII. Cuantumul taxei de școlarizare pentru programul postuniversitar de Informatică este de 5000 RON/an universitar, prima rată fiind 1250 RON.