Ioan Mărcuţ, absolventul Facultăţii de Matematică şi Informatică, distins cu premiul Lichnerowicz în geometrie pe anul 2014

Ioan MarcutIoan Mărcuţ, absolventul Facultăţii de Matematică şi Informatică, a fost distins cu premiul Lichnerowicz în geometrie pe anul 2014 pentru contribuţiile sale fundamentale in domeniul geometriei Poisson.

Premiul André Lichnerowicz în domeniul geometriei Poisson a fost stabilit în anul 2008 şi se acordă din doi în doi ani în cadrul International Conference on Poisson Geometry in Mathematics and Physics pentru cele mai notabile contribuţii în acest domeniu cercetătorilor care şi-au susţinut teza de doctorat cu cel mult opt ani în urmă. Premiul se acordă in memoria matematicianului şi fizicianului francez André Lichnerowicz (1915-1998) a cărui activitate de cercetare a fost fundamentală în dezvoltarea geometriei Poisson ca nouă ramură a matematicii.