Întâlnirea de 40 de ani a promoţiei 1975

Absolvenţii promoţiei 1975 a Facultăţii de Matematică şi Informatică se reîntâlnesc din nou după 40 de ani. Revederea va avea loc sâmbătă, 6 iunie 2015. Programul va avea două părţi:

  • Întâlnire la Facultate, în cursul dimineţii;
  • Banchet după masă, la Cantina Haşdeu.

Mai multe detalii despre organizarea evenimentului sunt disponibile la adresa: http://florin.cs.ubbcluj.ro/UbbMateInfo1975/

Promoţia 1975 a Facultăţii de Matematică şi Informatică