IN MEMORIAM – Prof. univ. emerit dr. Ioan Purdea

Domnul profesor Ioan Purdea este unul dintre reperele facultătii noastre și ale matematicii clujene. Parcursul său școlar și, mai apoi, profesional nu a fost lipsit de momente dificile. Unele dintre ele ne-au fost povestite și colegilor apropiați cu note de umor și cu recunoștința cuvenită persoanelor care l-au ajutat să le depașească.

Profesorul Ioan Purdea s-a născut în data de 24 ianuarie 1938 în satul Leorda, comuna Cășei, județul Cluj și a murit în data de 10 septembrie 2022 în Cluj-Napoca. După absolvirea școlii primare și a celei gimnaziale în comuna natală, Ioan Purdea se mută la Cluj-Napoca unde urmează Scoala Medie Tehnică și Liceul, iar mai apoi Facultatea de Matematică și Fizică, secția Matematică la Universitatea din Cluj.

Activitatea sa în cadrul Facultății de Matematică (denumită mai târziu Matematică și Informatică) a universității noastre a început în 1961, imediat după terminarea Facultatii de Matematică și Fizică, Sectia Matematică cu funcția de șef de cabinet și a parcurs succesiv toate gradele didactice: preparator (1964), asistent (1966), lector (1970), conferențiar (1979), profesor (1990), iar mai apoi profesor consultant (2007) și profesor emerit (din 2009).

În 1969 a susținut teza de doctorat la Cluj și a obținut titlul de doctor în matematici după o perioadă de studii doctorale desfășurată la Universitatea din Bucuresti și la Universitatea din Cluj sub conducerea Acad. Grigore C. Moisil și Prof. Gheorghe Pic.

A fost șeful catedrei de algebră în perioada 1990-2003, membru în Senatul Universității în perioada 1990-1996, membru în Consiliul Profesoral al Facultății de Matematică și Informatică din 1986 până in 2007.

A elaborat numeroase publicații știintifice, cărți de specialitate pentru învațământul superior, printre care cunoscutul Tratat de Algebra Modernă în două volume totalizând 695 de pagini și apărut la Editura Academiei, participări la manifestări știintifice, a fost membru al Societății de Matematică din România, membru în comitetele de redacție ale unor reviste de specialitate sau de organizare a unor conferințe, a fost membru în numeroase comisii de analiza a unor teze de doctorat respectiv comisii de concurs pentru ocuparea de posturi de conferențiar sau profesor. A fost conducător de doctorat începând din anul 1991, 17 teze coordonate finalizându-se cu titlul de doctor.

A participat la programele de pregătire ale profesorilor din învățămantul preuniversitar, a fost și coautor la cateva manuale școlare.

Mai presus de toate era însă familia. Era mândru de fiicele sale Ioana Pop, profesor universitar si prorector la USAMV Cluj Napoca, respectiv Liana Stanca, conferențiar universitar la FSEGA, si bineînțeles de nepoții lui care îl umpleau de fericire.

Valoarea acestor realizări umane și profesionale ale domnului profesor Ioan Purdea este amplificată de respectul și considerația pe care i-o pastrează cei cărora le-a fost dascăl, mentor sau coleg. Ne vom aminti de el cu mult dor.