Hotărârea 1893/28.09.2016 a Consiliului Facultăţii privind modificarea Regulamentului de funcţionare al FMI

Consiliul Facultăţii de Matematică şi Informatica, întrunit în şedinţa ordinară în data de 28 septembrie 2016 a decis modificarea Regulamentului de funcţionare al FMI la paragraful privind Evaluarea, după cum urmează:

„Prezenţa la seminarii este obligatorie în proporţie de minim 75% (minim 10 seminarii din 14). Prezenţa la laboratoare este obligatorie în proporţie de minim 90% (minim 12 laboratoare din 14).

Cadrul didactic titular de disciplină are obligaţia ca, pe baza situaţiei prezentate de fiecare titular de seminar sau laborator, să anunţe studenţii privind îndeplinirea/neîndeplinirea criteriilor de prezenţă mai sus precizate, precum şi asupra notelor primite pentru activitatea din timpul semestrului la ultimul curs/seminar/laborator din semestru.

Departamentele facultăţii, prin decizia Consiliului de departament, pot decide prin reglementări proprii asupra condiţiilor privind acceptarea studenţilor ce nu îndeplinesc standardele de prezenţă de mai sus la examenele/colocviile/verificările pe parcurs din sesiune şi din sesiunea de restanţe, pentru programele de studiu pe care le gestionează.”

Hotărârea se aplică începând cu anul universitar 2016-2017 şi vizează studenţii din ciclul de licenţă, conform cu reglementările specifice ale departamentelor.