Eliberare diplome de licenţă, sesiunea iulie 2021

Se eliberează diplomele de licenţă pentru absolvenţii Facultăţii de Matematică şi Informatică care si-au sustinut examenul de finalizare a studiilor ȋn sesiunea iulie 2021.

Pentru informaţii legate de eliberarea diplomelor de licenţă si planificarea pentru ridicarea diplomei consultati link-ul:

https://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/invatamant/acte_studii

Vă rugăm să NU uitaţi de cele 2 fotografii tip buletin de identitate (marimea ¾) necesare la eliberarea diplomei.