Dr. Julie Henry si Fanny Boraita, University of Namur: Evaluate and improve learning experiences in CS

Vă invităm sa participați la prezentarea în cadrul grantului ELEVATOR susținută de către Dr. Julie Henry și Fanny Boraita (University of Namur) cu titlul:

Evaluate and improve learning experiences in CS

Data: 23 noiembrie 2022
Sala C335
Ora 12:30-13:30.

MsTeams link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0fea1514b8b94ec292903ceb485f72f7%40thread.tacv2/1668438186784?context=%7b%22Tid%22%3a%225a4863ed-40c8-4fd5-8298-fbfdb7f13095%22%2c%22Oid%22%3a%224b95f412-34ca-477e-a8b9-47457c3c902f%22%7d

Vă asteptam!
Echipa ELEVATOR