Admitere la Programul Postuniversitar de Pregătire şi Formare Profesională în Informatică

Facultatea de Matematică şi Informatică din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai, cu sprijinul companiei NTT DATA România, demarează şi în acest an o nouă serie în cadrul Programului Postuniversitar de Pregătire şi Formare Profesională în Informatică.

Acest program este acreditat de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi este organizat pe baza legislaţiei în vigoare şi a Regulamentului Universităţii Babeş-Bolyai privind organizarea şi funcţionarea programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare continuă. Programul reprezintă o oportunitate pentru persoanele ce au obţinut o diplomă de licenţă pe orice domeniu şi îşi doresc o reprofilare spre zona de IT & Software.

Programul oferă celor interesaţi posibilitatea de a începe o pregătire de specialitate pe domeniul Informatică, premiza unei posibile viitoare cariere de succes în industria IT. Studenţii vor lua parte la un act de învăţământ de nivel înalt, oferit de către Facultatea de Matematică şi Informatică cu un contact direct cu mediul de business performant oferit de compania NTT DATA România.

Cursurile vor fi susţinute de către cadre didactice din universitate în amfiteatrele şi laboratoarele pe care NTT DATA România şi Universitatea Babeş-Bolyai le pun la dispoziţie.

Durata unui program de studiu este de 2 ani şi se va desfăşura pe o structură de 4 semestre, cu un cost de 2500 RON/semestru.

Planul de învăţământ al Programului Postuniversitar de Pregătire şi Formare Profesională în Informatică este disponibil aici. Calendarul admiterii precum şi actele necesare la înscrierea la concurs sunt disponibile la această adresă.

Numărul de locuri scoase la concurs pentru sesiunea de admitere iulie 2018: 100. Admiterea constă dintr-un test de gândire logică şi algoritmică. Exemple de probleme pentru acest test sunt disponibile aici. Informaţii suplimentare despre program se pot de obţine la adresa de e-mail postunivinfo@cs.ubbcluj.ro.