Cifra de școlarizare 2023, nivel licență

avizată în Consiliul Facultății din 13 iunie 2023

Specializări noi ȋn curs de autorizare de funcţionare provizorie:

In cazul ȋn care apar aceste specializări ȋn Monitorul Oficial al României în care va fi publicată Hotărârea de Guvern privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/ programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2023-2024 (suplimentare HG 367/2023), candidaţii care doresc să opteze pentru una dintre aceste specializări o pot face ȋn cadrul ȋnscrierilor la concursul de admitere din iulie 2023, depunând o cerere suplimentară ȋn platforma de admitere ȋn care vor solicita noile specializari ȋn ordinea preferințelor. Aceste opţiuni se pot depune de către toţi candidaţii indiferent de specializările pentru care candidează.

Dacă ȋn HG vor apărea aceste specializări, ȋn data de 1 septembrie 2023 vor fi afişate informaţiile cu privire la repartizarea candidaţilor pentru noile specializări de la concursul de admitere din sesiunea iulie 2023.
Candidaţii care optează pentru noile specializări la concursul de admitere din sesiunea iulie 2023, vor fi repartizaţi pe baza cererii depuse la noile specializări, conform locului obţinut şi formei de finanţare de la specializarea la care a fost declarat admis la data de 1 septembrie 2023. Candidaţii vor fi ierarhizaţi la noile specializări ȋn ordinea mediilor, ȋn limita locurilor disponibile şi a formei de finanţare (buget sau taxă).

Domeniul Spec. Limba Forma Capacitate
maximă
Locuri CPV Total buget Solicitate taxă Total locuri
Informatică Informatică română IF 200 147 53 200
Informatică Informatică (în limba engleză) engleză IF 200 5 152 43 200
Informatică Informatică (în limba maghiară) maghiară IF 150 87 13 100
Informatică Informatică (în limba germană) germană IF 100 50 50 100
Matematică Matematică română IF 100 5 20 15 40
Matematică Matematică (în limba maghiară) maghiară IF 50 15 35 50
Matematică Matematică informatică română IF 200 26 84 110
Matematică Matematică informatică (în limba maghiară) maghiară IF 50 12 38 50
Matematică Matematică informatică (în limba engleză) engleză IF 100 5 23 52 80
Locuri pentru rural în funcție de specializarea la care optează candidatul 5 5
Total 1150 15 537 383 935