Calendarul organizării examenului de disertație, sesiunea septembrie 2021

 1. În perioada 6 august 2021, ora 00:00 - 31 august 2021, ora 16:00, studenții încarcă lucrarea finală (însoțită de abstract, Anexa 5 și aplicație – dacă este cazul) la adresa https://www.cs.ubbcluj.ro/apps/lucrari
  • Studenții se asigură în timp util că au acces la platforma https://www.cs.ubbcluj.ro/apps/lucrari și că în platformă le apare numele profesorului coordonator.
  • Studenții care nu mai au conturi active de MS Teams, vor introduce în platformă în locul contului de MS Teams o adresă de email validă pe care vor primi detaliile de conectare și se vor conecta la MS Teams ca și guest.

  Studenții testează similaritatea lucrării de licență/disertație folosind softul antiplagiat Turnitin:

  • Se contactează șefii de grupe pentru a primi acces la softul Turnitin;
  • Se testează gradul de similaritate al lucrării folosind Turnitin fără aplicarea vreunui filtru;
  • Dacă pragul de 30% este depășit din motive bine întemeiate (ex. bibliografie, articol propriu publicat etc), împreună cu coordonatorul științific se stabilesc filtrele care se aplică și se generează astfel raportul de similaritate.
 2. Până la data de 1 septembrie, ora 14:00, cadrele didactice îndrumătoare își vor da acordul pentru susținere; studenții ale căror lucrări de disertație nu au primit avizul cadrului didactic până la această dată/oră, nu vor fi acceptați la înscriere pentru examenul de disertație.
 3. În perioada 1 septembrie 2021, ora 15:00 – 2 septembrie 2021, ora 15:00, studenții se înscriu pentru susținerea examenului de disertație, prin încărcarea scanată a documentelor (într-un singur fișier în format PDF arhivat ca ZIP) la adresa: https://inscrieri.ubbcluj.ro/ifs/ după cum urmează:
  • Diploma de Bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diploma echivalentă acesteia – pentru absolvenţii care nu le au depuse la dosarul de la facultate;
  • Diploma de licență și foaia matricolă/suplimentul la diplomă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă/suplimentul la diplomă) sau diploma echivalentă acesteia - pentru absolvenţii care nu le au depuse la dosarul de la facultate;
  • Copie certificatul de naștere;
  • Cartea de identitate, în situațiile în care:
   • certificatul de naștere nu conține Codul Numeric Personal;
   • certificatul de naștere este vechi și se specifică raionul și nu județul;
   • denumirea oficială a localității s-a schimbat;
  • Pentru absolvenţii ale căror documente se găsesc la dosarul personal vor fi pregătite următoarele documente la secretariatul facultăţii în copii şi nu mai este nevoie să fie trimise scanate: diploma de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diploma echivalentă acesteia; – diploma de licență și foaia matricolă/suplimentul la diplomă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă/suplimentul la diplomă) sau diploma echivalentă acesteia;

  Pentru promoțiile mai vechi, absolvenții sunt rugați ca odată cu trimiterea cererii de înscriere la examenul de licență să trimită şi următoarele documente:

  • Diploma de Bacalaureat și foaia matricolă sau diploma echivalentă acesteia;
  • Diploma de licență și foaia matricolă/suplimentul la diplomă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă/suplimentul la diplomă) sau diploma echivalentă acesteia;
  • Copie certificatul de naștere;
  • Cartea de identitate, în situațiile în care:
   • certificatul de naștere nu conține Codul Numeric Personal;
   • certificatul de naștere este vechi și se specifică raionul și nu județul;
   • denumirea oficială a localității s-a schimbat;
  • Dovada achitării taxei pentru absolvenții înscriși într-o sesiune anterioară la examenul de disertație sau absolvenții promoțiilor 2018 și anterioare 2018 (1500 RON).
  • Comunicarea dintre studenți și secretarul comisiei se va face prin intermediul adreselor de e-mail folosite de către studenți pentru încărcarea lucrării.
 4. În data de 3 septembrie 2021 participă in platforma MS Teams la sustinerea lucrării de disertație, de pe laptop sau desktop cu cameră video și microfon.
  • Pentru susținere, studenții vor utiliza varianta desktop a MS Teams care permite ca în același timp să se facă și screen sharing și video sharing.