Calendar, acte necesare și procedura de înscriere la examenul de disertație în sesiunea iulie 2023

Această procedură este destinată studenților care doresc să susțină examenul de disertație în sesiunea iulie 2023.

 1. Se testează similaritatea lucrării de disertație folosind Turnitin:
  • Se contactează șefii de grupe pentru a primi acces la softul Turnitin;
  • Se testează gradul de similaritate al lucrării de licență folosind Turnitin fără aplicarea vreunui filtru;
  • Dacă pragul de 30% este depășit din motive bine întemeiate (ex. bibliografie, articol propriu publicat etc), împreună cu coordonatorul științific se stabilesc filtrele care se aplică și se generează astfel raportul de similaritate.
 2. Studenții se asigură în timp util că au acces la platforma https://www.cs.ubbcluj.ro/apps/lucrari și că în platformă le apare numele profesorului coordonator.
 3. Până la data de 15 iunie 2023, ora 18:00 încarcă în platforma de la adresa https://www.cs.ubbcluj.ro/apps/lucrari:
  • versiunea finală a lucrării în format PDF, împreună cu abstractul în limba engleză integrat imediat după pagina de titlu;
  • o arhivă ZIP conținând aplicația (dacă este cazul) și anexa 5 (Declaraţie pe proprie răspundere privind autenticitatea lucrării de licenţă);
 4. Până la data de 23 iunie 2023, ora 14:00, cadrele didactice îndrumătoare își vor da acordul pentru susținere; studenții ale căror lucrări de licență nu au primit avizul cadrului didactic până la această dată/oră, nu vor fi acceptați la înscriere pentru examenul de disertație.
 5. În perioada 25 iunie 2023, ora 1,00 – 28 iunie 2023, ora 16,00 se înscriu pentru susținerea lucrării de disertație, prin ȋncărcarea documentelor scanate la adresa: https://inscrieri.ubbcluj.ro/ifs/, a documentelor prevăzute mai jos:Documente scanate în format PDF ȋntr-un singur fisier necesare pentru înscriere (va rugam concatenați toate fisierele intr-un singur fisier PDF avand numele de forma „Nume Initiala parinte Prenume.pdf” – ex. „POPESCU I. IOAN-VASILE.pdf” si incarcati acest document in campul „Cerere” din platforma de inscrieri):
  • Certificatul de naștere – copie scanată în format pdf;
  • Pasaport – pentru cetăţenii străini;
  • Diploma echivalentă acesteia; – diploma de licență și foaia matricolă/suplimentul la diplomă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă/suplimentul la diplomă) sau diploma echivalentă acesteia;
  • Diploma de Bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diploma echivalentă acesteia – pentru absolvenţii altor universitati decat cei ai UBB.
  • Foaia matricolă de la liceu – copie scanată în format pdf;
  • Documentul care a permis accesul la studii, in cazul cetăţenilor străini
  • Cerere tip de înscriere – după completare se va lista, semna și trimite în format pdf;

  Pentru promoțiile mai vechi, absolvenții sunt rugați odată cu trimiterea cererii de înscriere la examenul de disertație să trimită următoarele documente scanate in format pdf ȋntr-un singur fisier (va rugam concatenați toate fisierele intr-un singur fisier PDF avand numele de forma „Nume Initiala parinte Prenume.pdf” – ex. „POPESCU I. IOAN-VASILE.pdf” si incarcati acest document in campul „Cerere” din platforma de inscrieri):

  • Certificatul de naștere – copie scanată în format pdf;
  • Pasaport – pentru cetăţenii străini;
  • Diploma echivalentă acesteia; – diploma de licență și foaia matricolă/suplimentul la diplomă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă/suplimentul la diplomă) sau diploma echivalentă acesteia;
  • Diploma de Bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diploma echivalentă acesteia – pentru absolvenţii altor universitati decat cei ai UBB.
  • Foaia matricolă de la liceu – copie scanată în format pdf;
  • Documentul care a permis accesul la studii, in cazul cetăţenilor străini
  • Cerere tip de înscriere – după completare se va lista, semna și trimite în format pdf;
  • Dovada achitării taxei pentru cei care sunt la a treia prezentare la examenul de disertație sau absolvenții promoțiilor 2020 și anterioare 2020 (1500 RON);
 6. In data de 30 iunie 2023 vor fi afisate informatiile cu privire la planificarea examenului de disertaţie.
 7. În perioada 4-5 iulie 2023 participă față în față la prezentarea şi susţinerea lucrării de disertație.

NOTĂ: Consiliul Facultăţii ȋşi rezervă dreptul de a compatibiliza calendarul pentru desfăşurarea examenului de disertație cu reglementările ulterioare care pot să apară.