Naptár, szükséges okiratok és beiratkozás a 2023. júliusi magiszteri vizsgára

Az alábbiak azokra a hallgatókra vonatkoznak, akik a 2023. júliusi vizsgaidőszakban szeretnének magiszteri vizsgát tenni.

1. A Turnitin plágiumszűrő alkalmazás segítségével el kell végezni a magiszteri dolgozat plágium-ellenőrzését:

 • az évfolyamfelelős hallgatók útbaigazítása alapján kapcsolatba kell lépni a Turnitin felhasználói fiókkal rendelkező hallgatókkal;
 • a plágiumszűrő alkalmazás segítségével el kell végezni a magiszteri dolgozat plágium-ellenőrzését, szűrők használata nélkül;
 • amennyiben alapos indokok miatt (pl. szakirodalom, saját leközölt cikk stb.) a hasonlóság meghaladja a 30%-os küszöböt, a plágium-ellenőrzést ezeknek a részeknek az eltávolítása után kell elvégezni, és erről értesíteni kell a témavezetőt is.

2. Minden végzős hallgatónak időben meg kell bizonyosodnia arról, hogy van hozzáférése a https://www.cs.ubbcluj.ro/apps/lucrari oldalhoz, ahol megjelenik a témavezető tanár neve is.

3. A hallgatóknak 2023. június 15-ig, (csütörtök, 18:00 óra) a https://www.cs.ubbcluj.ro/apps/lucrari oldalra fel kell tölteniük:

 • a magiszteri dolgozat végleges változatát PDF formátumban, közvetlenül a címoldal után beillesztett angol nyelvű kivonattal együtt;
 • egy ZIP archívumba csomagolva az 5-ös számú mellékletet (A magiszteri dolgozat eredetiségére vonatkozó saját felelősségű nyilatkozat) és – amennyiben készült – az alkalmazást is;

4. A magiszteri dolgozat bemutatására vonatkozó témavezetői jóváhagyás elküldésének határideje: 2023. június 23. (péntek, 14:00 óra); azok a hallgatók, akik a megadott határidőig nem kapták meg a témavezetői jóváhagyást, nem iratkozhatnak be a magiszteri vizsgára.

5. A 2023. június 25., 1,00 óra és június 28., 16:00 óra közötti időszakban kerül sor a magiszteri védésre való beiratkozásra. Az alábbiakban felsorolt dokumentumokat elektronikusan, szkennelt változatban kell feltölteni (egyetlen PDF állományként) erre a felületre: https://inscrieri.ubbcluj.ro/ifs/. (Minden állományt egyetlen PDF-be kell összefűzni, és átnevezni a „Csaladnev Szulo nevenek kezdobetuje Keresztnev.pdf mintára, pl. KOVACS I. JANOS-LASZLO.pdf, és ezt feltölteni a beiratkozási platform „Cerere” ablakán keresztül):

 • születési anyakönyvi kivonat (keresztlevél) fénymásolata;
 • útlevél – külföldi állampolgárok esetén;
 • egyetemi oklevél és törzskönyvi kivonat/ oklevélmelléklet (a törzskönyvi kivonattal/oklevél-melléklettel rendelkező oklevelek esetén), vagy ezzel egyenértékű oklevél;
 • érettségi oklevél és a középiskolai törzskönyvi kivonat (a törzskönyvi kivonattal rendelkező oklevelek esetén), vagy ezzel egyenértékű oklevél;
 • a középiskolai törzskönyvi kivonat – szkennelt másolat, PDF formátumban;
 • külföldi állampolgárok esetén, az a dokumentum, amely lehetővé tette a tanulmányok megkezdését;
 • beiratkozási típuskérvény – a kitöltést követően kinyomtatva, aláírva, PDF formátumban kell elküldeni;

A korábbi évfolyamok esetén kérjük a végzett hallgatókat, hogy a magiszteri vizsgára való beiratkozási típuskérvény feltöltésekor az alábbi dokumentumokat is csatolják. (Minden állományt egyetlen PDF-be kell összefűzni, és átnevezni a „Csaladnev Szulo nevenek kezdobetuje Keresztnev.pdf mintára, pl. KOVACS I. JANOS-LASZLO.pdf, és ezt feltölteni a beiratkozási platform „Cerere” ablakán keresztül)

 • születési anyakönyvi kivonat (keresztlevél) fénymásolata;
 • útlevél – külföldi állampolgárok esetén;
 • egyetemi oklevél és törzskönyvi kivonat/ oklevélmelléklet (a törzskönyvi kivonattal/oklevél-melléklettel rendelkező oklevelek esetén), vagy ezzel egyenértékű oklevél;
 • érettségi oklevél és a középiskolai törzskönyvi kivonat (a törzskönyvi kivonattal rendelkező oklevelek esetén), vagy ezzel egyenértékű oklevél – azok esetében, akik nem a BBTE-n, hanem más egyetemen végeztek;
 • a középiskolai törzskönyvi kivonat – szkennelt másolat, PDF formátumban;
 • külföldi állampolgárok esetén, az a dokumentum, amely lehetővé tette a tanulmányok megkezdését;
 • beiratkozási típuskérvény – a kitöltést követően kinyomtatva, aláírva, PDF formátumban kell elküldeni;
 • a védési illeték (1500 lej) kifizetéséről szóló igazolás mindazok esetén, akik harmadszor iratkoztak magiszteri vizsgára, illetve akik 2020-ban vagy 2020 előtt végeztek.

6. 2023. június 30-án tesszük közzé a magiszteri védések beosztására vonatkozó információkat.

7. 2023. július 4–5-én kerül sor a magiszteri dolgozatok szemtől szembeni bemutatására és megvédésére.

Megjegyzés: A Kari Tanács fenntartja magának a jogot, hogy a magiszteri vizsga ütemezését összeegyeztesse az esetlegesen megjelenő későbbi szabályozásokkal.