Calendar, acte necesare și procedura de înscriere la examenul de disertație în sesiunea iunie-iulie 2022

Această procedură este destinată studenților care doresc să susțină examenul de disertație în sesiunea iunie-iulie 2022.

1. Se testează similaritatea lucrării de disertație folosind Turnitin:

 • Se contactează șefii de grupe pentru a primi acces la softul Turnitin;
 • Se testează gradul de similaritate al lucrării de disertație folosind Turnitin fără aplicarea vreunui filtru;
 • Dacă pragul de 30% este depășit din motive bine întemeiate (ex. bibliografie, articol propriu publicat etc), împreună cu coordonatorul științific se stabilesc filtrele care se aplică și se generează astfel raportul de similaritate.

2. Studenții se asigură în timp util că au acces la platforma https://www.cs.ubbcluj.ro/apps/lucrari și că în platformă le apare numele profesorului coordonator.

3. Până la data de 9 iunie 2022, ora 18:00 încarcă în platforma de la adresa https://www.cs.ubbcluj.ro/apps/lucrari:

 • versiunea finală a lucrării în format PDF, împreună cu abstractul în limba engleză integrat imediat după pagina de titlu;
 • o arhivă ZIP conținând aplicația (dacă este cazul) și anexa 5 (Declaraţie pe proprie răspundere privind autenticitatea lucrării de disertație);
 • se completează contul de MS Teams (oferit prin Academic Info).

4. Până la data de 17 iunie 2022, ora 14:00, cadrele didactice îndrumătoare își vor da acordul pentru susținere; studenții ale căror lucrări de disertație nu au primit avizul cadrului didactic până la această dată/oră, nu vor fi acceptați la înscriere pentru examenul de disertație.

5. În perioada 18-21 iunie 2022 se înscriu pentru susținerea lucrării de disertație, prin ȋncărcarea documentelor scanate la adresa: https://inscrieri.ubbcluj.ro/ifs/, a documentelor prevăzute mai jos:

Documente scanate în format PDF ȋntr-un singur fisier zip necesare pentru înscriere:

 • Diploma de licență și foaia matricolă/suplimentul la diplomă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă/suplimentul la diplomă) sau diploma echivalentă acesteia - pentru absolvenţii care nu le au depuse la dosarul de la facultate;
 • Copie certificatul de naștere;
 • Cartea de identitate, în situațiile în care:
  1. certificatul de naștere nu conține Codul Numeric Personal;
  2. certificatul de naștere este vechi și se specifică raionul și nu județul;
  3. denumirea oficială a localității s-a schimbat;
 • Pentru absolvenţii a căror documente se gasesc la dosarul personal vor fi pregătite următoarele documente la secretariatul facultăţii în copii şi nu mai este nevoie să fie trimise scanate: diploma de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diploma echivalentă acesteia; – diploma de licență și foaia matricolă/suplimentul la diplomă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă/suplimentul la diplomă) sau diploma echivalentă acesteia;
 • Diploma de Bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diploma echivalentă acesteia - pentru absolvenţii altor universitati decat cei ai UBB.

Pentru promoțiile mai vechi, absolvenții sunt rugați odată cu trimiterea cererii de înscriere la examenul de disertație să trimită următoarele documente:

 • Diploma de licență și foaia matricolă/suplimentul la diplomă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă/suplimentul la diplomă) sau diploma echivalentă acesteia;
 • Certificatul de naștere;
 • Cartea de identitate, în situațiile în care:
  1. certificatul de naștere nu conține Codul Numeric Personal;
  2. certificatul de naștere este vechi și se specifică raionul și nu județul;
  3. denumirea oficială a localității s-a schimbat;
 • Dovada achitării taxei pentru cei care sunt la a treia prezentare la examenul de disertație sau absolvenții promoțiilor 2019 și anterioare 2019 (1500 RON);
 • Diploma de Bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diploma echivalentă acesteia – pentru absolvenţii altor universitati decat cei ai UBB.

6. In data de 23 iunie 2022 vor fi afisate informatiile cu privire la planificarea examenului de disertaţie.

7. În perioada 29-30 iunie 2022 candidații participă față în față la prezentarea şi susţinerea lucrării de disertație.

NOTĂ: Consiliul Facultăţii ȋşi rezervă dreptul de a compatibiliza calendarul pentru desfăşurarea examenului de disertație cu reglementările ulterioare care pot să apară.