Naptár, szükséges okiratok és beiratkozás a 2022. június–júliusi magiszteri vizsgára

Az alábbiak azokra a hallgatókra vonatkoznak, akik a 2022. június–júliusi vizsgaidőszakban szeretnének magiszteri vizsgát tenni.

1. A Turnitin plágiumszűrő alkalmazás segítségével el kell végezni a magiszteri dolgozat plágium-ellenőrzését:

 • az évfolyamfelelős hallgatók útbaigazítása alapján kapcsolatba kell lépni a Turnitin felhasználói fiókkal rendelkező hallgatókkal;
 • a plágiumszűrő alkalmazás segítségével el kell végezni a magiszteri dolgozat dolgozat plágium-ellenőrzését, szűrők használata nélkül;
 • amennyiben alapos indokok miatt (pl. szakirodalom, saját leközölt cikk stb.) a hasonlóság meghaladja a 30%-os küszöböt, a plágium-ellenőrzést ezeknek a részeknek az eltávolítása után kell elvégezni, és erről értesíteni kell a témavezetőt is.

2. Minden végzős hallgatónak időben meg kell bizonyosodnia arról, hogy van hozzáférése a https://www.cs.ubbcluj.ro/apps/lucrari oldalhoz, ahol megjelenik a témavezető tanár neve is.

3. A hallgatóknak 2022. június 9-ig, (csütörtök, 18:00 óra) a https://www.cs.ubbcluj.ro/apps/lucrari oldalra fel kell tölteniük:

 • a magiszteri dolgozat végleges változatát PDF formátumban, közvetlenül a címoldal után beillesztett angol nyelvű kivonattal együtt;
 • egy ZIP archívumba csomagolva az 5-ös számú mellékletet (A magiszteri dolgozat eredetiségére vonatkozó saját felelősségű nyilatkozat) és – amennyiben készült – az alkalmazást is;
 • ki kell tölteni az (AcademicInfo által felajánlott) MS Teams fiókot.

4. A magiszteri dolgozat bemutatására vonatkozó témavezetői jóváhagyás elküldésének határideje: 2022. június 17. (péntek 14:00 óra); azok a hallgatók, akik a megadott határidőig nem kapták meg a témavezetői jóváhagyást, nem iratkozhatnak be a magiszteri vizsgára.

5. A 2022. június 18. és 21. közötti időszakban kerül sor a magiszteri védésre való beiratkozásra. Az alábbiakban felsorolt dokumentumokat elektronikusan, szkennelt változatban kell feltölteni (egyetlen PDF formátumú állományként, ZIP-archívumba csomagolva) erre a felületre: https://inscrieri.ubbcluj.ro/ifs/:

 • érettségi oklevél és a középiskolai törzskönyvi kivonat (a törzskönyvi kivonattal rendelkező oklevelek esetén), vagy ezzel egyenértékű oklevél, azok esetén, akiknek ezek a dokumentumok nem kerültek be a kari dossziéjukba;egyetemi oklevél és törzskönyvi kivonat/ oklevélmelléklet (a törzskönyvi kivonattal/oklevél-melléklettel rendelkező oklevelek esetén), vagy ezzel egyenértékű
 • oklevél, azok esetén, akiknek ezek a dokumentumok nem kerültek be a kari dossziéjukba;
 • születési anyakönyvi kivonat (keresztlevél) fénymásolata;
 • a személyazonossági igazolvány, a következő esetekben:
  • a születési anyakönyvi kivonaton nem jelenik meg a személyi szám (CNP);
  • a születési anyakönyvi kivonat régi, és közigazgatási egységként nem a megye, hanem a rajon neve jelenik meg;
  • megváltozott a helység hivatalos elnevezése;
 • A kari titkárság előkészíti a személyes dossziéban található következő okiratok fénymásolatát, ezért nem kell beküldeni ennek szkennelt változatát: érettségi oklevél és a középiskolai törzskönyvi kivonat (a törzskönyvi kivonattal rendelkező oklevelek esetén), vagy ezzel egyenértékű oklevél; egyetemi oklevél és törzskönyvi kivonat/ oklevélmelléklet (a törzskönyvi kivonattal/oklevél-melléklettel rendelkező oklevelek esetén), vagy ezzel egyenértékű oklevél.

A korábbi évfolyamok esetén kérjük a végzett hallgatókat, hogy a magiszteri vizsgára való beiratkozási típuskérvény feltöltésekor az alábbi dokumentumokat is csatolják:

 • érettségi oklevél és a középiskolai törzskönyvi kivonat,  vagy ezzel egyenértékű oklevél;
 • egyetemi oklevél és törzskönyvi kivonat/ oklevélmelléklet (a törzskönyvi kivonattal/ oklevélmelléklettel rendelkező oklevelek esetén), vagy ezzel egyenértékű oklevél;
 • születési anyakönyvi kivonat (keresztlevél) fénymásolata;
 • a személyazonossági igazolvány, a következő esetekben:
  • a születési anyakönyvi kivonaton nem jelenik meg a személyi szám (CNP);
  • a születési anyakönyvi kivonat régi, és közigazgatási egységként nem a megye, hanem a rajon neve jelenik meg;
  • megváltozott a helység hivatalos elnevezése;
 • a védési illeték (1500 lej) kifizetéséről szóló igazolás mindazok esetén, akik előző vizsgaidőszakokban iratkoztak magiszteri vizsgára, illetve akik 2019-ben vagy 2019 előtt végeztek.

6. 2022. június 23-án tesszük közzé a magiszteri védések beosztására vonatkozó információkat.

7. 2022. június 29–30-án kerül sor a magiszteri dolgozatok szemtől szembeni bemutatására és megvédésére.

Megjegyzés: A Kari Tanács fenntartja magának a jogot, hogy a magiszteri vizsga ütemezését összeegyeztesse az esetlegesen felmerülő későbbi szabályozásokkal.