Bursa merit olimpic internațional

Studenţii din anul I de studiu, nivel licență, care sunt îndreptățiți să beneficieze de prevederile Legii nr. 235/2010 privind acordarea burselor de merit olimpic internațional elevilor premiați la olimpiadele școlare internaționale (și nu au beneficiat în liceu de prevederile acestei legi), sunt rugați să trimită o cerere însoțită de diploma cu premiul obținut până la data de 3 noiembrie 2020, orele 12.00 la adresa: cereri.studenti@cs.ubbcluj.ro.