Universitatea Babeş-Bolyai anunţă selecţia pentru 5 burse la Dongguk University, Coreea de Sud

 • 5 burse de 10 luni (1 martie-20 decembrie 2019) la Dongguk University, Seoul

Programe

 • Nivel licenţă (anii II, III, IV) şi master, cursuri în limba engleză
 • Toate domeniile de studiu

Criterii de selecţie

 • Rezultate academice excepţionale (numai studenți integraliști, medii peste 8. Pentru masteranzi, se ia în considerare media anilor de studiu, nivel licență.)
 • Cunoaşterea avansată a limbii engleze
 • Selecţia se va face pe baza documentelor din dosarul de aplicaţie şi a unui interviu în limba engleză, organizat la Centrul Cultural Coreean.

Condiţiile burselor

 • Studenţii selectaţi vor primi o alocaţie lunară (aprox. 450 USD/lună), cazare gratuită şi sunt scutiţi de plata taxelor de şcolarizare
 • Bursa nu acoperă următoarele cheltuieli: drumul, asigurarea de sănătate şi costul vizei

Documente necesare pentru a aplica

 1. Copia foii matricole (inclusiv ultimul semestru încheiat. Masteranzii vor depune foaia matricolă–nivel licență + foaia matricolă-masterat pentru toate semestrele încheiate, dacă este cazul) SAU adeverință de student, eliberată de secretariat, dacă sunt menționate media pe anul precedent și condiția de student integralist
 2. CV în limba engleză, care să menționeze datele de contact ale unui cadru didactic din UBB care poate fi contactat pentru a da detalii despre candidat
 3. Scrisoare de intenţie în limba engleză
 4. Scrisoare de recomandare din partea unui cadru didactic (opțional)

Calendar

 • 27 noiembrie 2018, în intervalul orar 9.00-10.00 – depunerea candidaturilor la Centrul Cultural Coreean
 • 28 noiembrie 2018, ora 9.00 – interviu

Contact

Persoană de contact: Lect. dr. Codruţa SÎNTIONEAN codruta.sintionean@gmail.com,
Centrul Cultural Coreean: Str. Moților nr. 11, etajul 4, sălile 403 & 404

Detalii

Pagina principala a Universităţii Dongguk: http://www.dongguk.edu
http://cci.ubbcluj.ro/international_news/international_opportunities.php