Trimiterea / depunerea documentelor în original pentru candidaţii declaraţi admişi pe locuri bugetate la admiterea nivel licență și master, sesiunea iulie 2020

Pentru candidaţii declaraţi admişi pe locuri BUGETATE nivel licenţă şi master, trimiterea/depunerea documentelor în original se face în zilele lucrătoare din perioada 29 iulie – 28 august 2020, în intervalul 9,00-13,30, existând următoarele opţiuni:

  1. Se trimit prin firmă de curierat cu confirmare de primire. Candidaţii care optează să trimită documentele prin curierat, sunt rugaţi să le trimită cel târziu până în data de 25 august 2020, pentru a ajunge la facultate până în data de 28 august 2020;

SAU

  1. Se face o planificare la această adresă pentru predarea documentelor la secretariatul Facultăţii de Matematică şi Informatică, Cluj-Napoca, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, etajul I, sala 146.

Recomandarea Comisiei de Admitere este de a se trimite documentele prin firmă de curierat.

În cazul planificării la Secretariatul facultăţii, vă rugăm să respectaţi normele de siguranţă care se impun în condiţiile actuale generate de pandemia de COVID-19. Persoanele care se vor prezenta la secretariatul facultăţii sunt rugate să poarte mască, mănuşi şi să respecte distanţa între persoane de minim 1,5 m. Pentru evitarea aglomeraţiei, vă rugăm să respectaţi planificarea făcută.

În perioada 29 iulie – 28 august 2020, candidaţii declaraţi admişi pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat, nivel licenţă şi master, trebuie să depună în original la Secretariatul Facultăţii de Matematică şi Informatică următoarele documente:

Candidaţii admişi la ciclul I de studii, nivel licenţă:

  1. Diploma de bacalaureat în original;
  2. Foaia matricolă în original;
  3. Contractul de studii universitare completat în original şi semnat.

Candidaţii admişi la ciclul II de studii, nivel master:

  1. Adeverinţa de licenţă/Diploma de licenţă – în cazul absolvenţilor UBB. Absolvenţii Facultăţii de Matematică şi Informatică care nu şi-au ridicat de la secretariatul facultăţii adeverinţa de licenţă în original, nu mai este nevoie să se deplaseze pentru transferul adeverinţei de licenţă, deoarece aceasta se depune automat în dosarul de la master;
  2. In cazul absolvenţilor altor universităţi decât UBB: diploma de bacalaureat, foaia matricola, diploma de licenţă, suplimentul la diploma în original;
  3. Contractul de studii universitare completat în original şi semnat.

Notă: un candidat poate fi înmatriculat în urma concursului de admitere, la cel mult 2 (două) programe de studiu indiferent de forma de finanţare, ciclul de studii şi instituţia la care este înmatriculat.

Candidații admiși pe locuri cu TAXĂ nivel licență și master vor depune documentele în luna septembrie, detaliile vor fi anunțate ulterior.