Taxe pentru concursul de admitere 2021

Taxele pentru concursul de admitere sunt disponibile la adresa https://www.ubbcluj.ro/ro/taxe/taxe_de_admitere.

Pentru reduceri sau scutiri de taxe vă rugăm consultați Regulamentul de admitere al Universității Babeș-Bolyai.