Informaţii utile practică nivel licență

Documente necesare pentru desfăşurarea practicii

Modul de desfăşurare a practicii

  • Înainte de începerea perioadei de practică, firma/instituţia care doreşte să ia studenţi ai facultăţii pentru practică, va completa şi semna în 2 exemplare Acordul anual de practică. Acest acord se va completa o singură dată de către firmă/instituţie, independent de numărul de studenţi practicanţi. În vederea depunerii acordurilor de practică la facultate, firma/instituţia va contacta responsabilul de practică pe facultate, dl prodecan Florin Crăciun prin e-mail la adresa craciunf@cs.ubbcluj.ro.
  • Studenţii acceptaţi pentru practică la orice firmă/instituţie vor depune, după un orar ce se poate accesa aici conform specializării, Convenţia de practică completată de către student şi firmă/instituţie în trei exemplare. După semnarea de către facultate, un exemplar se va returna firmei/instituţiei şi un exemplar studentului.
  • La sfârşitul perioadei de practică, studentul trebuie să depună, după un orar ce se poate accesa aici conform specializării, Fișa de evaluare a studentului de către tutore (pe domeniul informatică sau matematică), completat de către tutorele de practică și Raportul de activitate student, completat de către student.

Practica în străinătate

Practica de specialitate a studenţilor se poate desfăşura şi la companii/organizaţii din străinătate conform Hotărârii Consiliul facultăţii din data de 26 martie 2019.