Informaţii utile practică

Google+TwitterFacebook

Oferte de practică pentru anul universitar 2016/2017

(tabelul se va completa pe masura ce sosesc oferte din partea firmelor partenere)

Firmă Adresă de contact
8×8 Inc. RO-Recruitment@8×8.com
Accenture cluj.careers@accenture.com
Altom jobs@altom.ro
Altran HR.RO@altran.com
Around25 internship@around25.com
Art Soft Consult internship@artsoft-consult.ro
Azimut Vision office@azimutvision.ro
Betfair Romania.Internship@betfair.com
BitStone jobs@bitstone.eu
Blinksale application form
Bosch cluj.student@ro.bosch.com
Catalysts jobs@catalysts.cc
Coera careers@co-era.com
Evozon internship@evozon.com
Garmin internship.cluj@garmin.com
Halcyon Mobile application form
Imprezzio Global jobs@imprezzio.com
Laitek cvs-romania@laitek.com
Lateral internship.cluj@lateral-inc.com
Macadamian careers-ro@macadamian.com
Montran jobs@montran.com
Morgan Stanley application form
National Instruments Romania.Intern@ni.com
NetMatch internship@netmatch.ro
Optima Group george.gicu@optima.ro
Recognos internship@recognos.com
RIST application form
SDL internship.cluj@sdl.com
Siemens Convergence gabriela.adace@siemens-convergence.com
Stratec Biomedical application form
UMT Software application form
Take Off Labs contact@takeofflabs.com
Telenav eu-codingschool@telenav.com
Tora careers.romania@tora.com
Transart practica@transart.ro
Wirtek hr@wirtek.ro
Yardi application form
Zynk Software 2017 Internship hr@zynksoftware.com

Documente necesare pentru desfăşurarea practicii

Modul de desfăşurare a practicii

  • Înainte de începerea perioadei de practică, firma/instituţia care doreşte să ia studenţi ai facultăţii pentru practică, va completa şi semna în 2 exemplare Acordul anual de practică şi îl va aduce la secretariatul facultăţii. Această condiţie se aplică doar firmelor/instituţiilor care NU au protocol de colaborare cu facultatea. Acest acord se va completa o singură dată de către firmă/instituţie, independent de numărul de studenţi practicanţi.
  • Studenţii acceptaţi la orice firmă/instituţie pentru practică vor depune la secretariat Convenţia de practică, completată de către student şi firmă/instituţie în 3 exemplare. După semnarea de către facultate, 1 exemplar se va returna firmei/instituţiei şi 1 exemplar studentului.
  • La sfârşitul perioadei de practică, studentul trebuie să depună la facultate Raportul de evaluare student şi fişa de prezenţă, completate de către tutorele de practică.

Alte informaţii

Conform planurilor de învăţământ în vigoare, publicate şi pe pagina de web a facultăţii, studenţii de la domeniul Informatica înmatriculați începând cu octombrie 2007 trebuie să desfăşoare practica de specialitate timp de trei săptămâni (15 zile x 6 ore/zi = 90 ore) în vara dintre anii II şi III.

Practica în străinătate

Practica de specialitate a studenţilor se poate desfăşura şi la companii/organizaţii din străinătate conform Hotărârii Consiliul facultăţii din data de 22 noiembrie 2016.

Google+TwitterFacebook