Informaţii utile practică

Google+TwitterFacebook

Documente necesare pentru desfăşurarea practicii

Preluarea/predarea documentelor de practică ale studenţilor

Informații despre preluarea/predarea documentelor de practică ale studenţilor se pot obține pe departamente, la adresele de mai jos.

Modul de desfăşurare a practicii

  • Înainte de începerea perioadei de practică, firma/instituţia care doreşte să ia studenţi ai facultăţii pentru practică, va completa şi semna în 2 exemplare Acordul anual de practică. Această condiţie se aplică doar firmelor/instituţiilor care NU au protocol de colaborare cu facultatea. Acest acord se va completa o singură dată de către firmă/instituţie, independent de numărul de studenţi practicanţi. În vederea depunerii acordurilor de practică la facultate, firma/instituţia va contracta responsabilul de practică pe facultate, dna prodecan Simona Motogna prin e-mail la adresa motogna@cs.ubbcluj.ro.
  • Studenţii acceptaţi pentru practică la orice firmă/instituţie vor depune, după un orar ce va fi anunţat pe pagina facultăţii în rubrica Anunţuri practică, la responsabilul de practică al specializării, Convenţia de practică completată de către student şi firmă/instituţie în trei exemplare. După semnarea de către facultate, un exemplar se va returna firmei/instituţiei şi un exemplar studentului.
  • La sfârşitul perioadei de practică, studentul trebuie să depună, după un orar ce va fi anunţat pe pagina facultăţii în rubrica Anunţuri practică, la responsabilul de practică al specializării, Raportul de evaluare student şi fişa de prezenţă, completate de către tutorele de practică.

Alte informaţii

Conform planurilor de învăţământ în vigoare, publicate şi pe pagina de web a facultăţii, studenţii de la domeniul Informatica înmatriculați începând cu octombrie 2007 trebuie să desfăşoare practica de specialitate timp de trei săptămâni (15 zile x 6 ore/zi = 90 ore) în vara dintre anii II şi III.

Practica în străinătate

Practica de specialitate a studenţilor se poate desfăşura şi la companii/organizaţii din străinătate conform Hotărârii Consiliul facultăţii din data de 22 noiembrie 2016.

Google+TwitterFacebook