Informaţii utile practică nivel licență

Documente necesare pentru desfăşurarea practicii

Modul de desfăşurare a practicii

  • Înainte de începerea perioadei de practică, firma/instituţia care doreşte să ia studenţi ai facultăţii pentru practică, va completa şi semna în 2 exemplare Acordul anual de practică. Această condiţie se aplică doar firmelor/instituţiilor care NU au protocol de colaborare cu facultatea. Acest acord se va completa o singură dată de către firmă/instituţie, independent de numărul de studenţi practicanţi. În vederea depunerii acordurilor de practică la facultate, firma/instituţia va contacta responsabilul de practică pe facultate, dl prodecan Florin Crăciun prin e-mail la adresa craciunf@cs.ubbcluj.ro.
  • Studenţii acceptaţi pentru practică la orice firmă/instituţie vor depune, după un orar ce se poate accesa aici conform specializării, Convenţia de practică completată de către student şi firmă/instituţie în trei exemplare. După semnarea de către facultate, un exemplar se va returna firmei/instituţiei şi un exemplar studentului.
  • La sfârşitul perioadei de practică, studentul trebuie să depună, după un orar ce se poate accesa aici conform specializării, Fișa de evaluare a studentului de către tutore (pe domeniul informatică sau matematică), completat de către tutorele de practică și Raportul de activitate student, completat de către student.

Alte informaţii

Conform planurilor de învăţământ în vigoare, publicate şi pe pagina de web a facultăţii, studenţii de la domeniul Informatica trebuie să desfăşoare practica de specialitate timp de minim 120 ore în vara dintre anii II şi III.

Practica în străinătate

Practica de specialitate a studenţilor se poate desfăşura şi la companii/organizaţii din străinătate conform Hotărârii Consiliul facultăţii din data de 26 martie 2019.