Informaţii privind susţinerea examenului de licenţă şi disertaţie

Google+TwitterFacebook

Anunţ important: Consiliul Facultăţii de Matematică şi Informatică a hotărât ca, începând cu promoţia 2014, cele două sesiuni de finalizare a studiilor (nivel licenţă şi nivel master) pe domeniul Matematică şi pe domeniul Informatică, să se organizeze în lunile iunie/iulie şi septembrie ale fiecărui an. Drept urmare, începând cu 2015 în luna februarie nu se mai organizează examen de licenţa sau de disertaţie.

Examenul de licenţă / disertaţie începând cu sesiunea iulie 2017

Calendarul examenului de finalizare a studiilor, sesiunea iulie 2017

 • Înscrieri: 27-29 iunie 2017
 • Proba scrisă a examenului de licenţă: 3 iulie 2017
 • Susţinerea lucrării de dizertaţie: 5 iulie 2017
 • Susţinerea lucrării de licenţă: 6-7 iulie 2017

Conducătorii științifici transmit către colegii desemnați să treacă în catalog notele pentru disciplinele „Elaborarea lucrării de licență”, respectiv „Finalizarea lucrării de disertație” până la data de 17 iunie 2017.

Conducătorii ştiințifici predau (persoanelor desemnate: secretarii de departamente sau tehnicieni) lucrările candidaților şi celelalte piese sau documentele aferente şi înregistrează, pentru sesiunea iulie 2017, lucrarea în aplicație până la data de 26 iunie 2017 ora 10.00.

Calendarul examenului de finalizare a studiilor, sesiunea septembrie 2017

 • Înscrieri: 4 septembrie 2017
 • Proba scrisă a examenului de licenţă: 5 septembrie 2017
 • Susţinerea lucrării de dizertaţie: 6 septembrie 2017
 • Susţinerea lucrării de licenţă: 7 septembrie 2017

Conducătorii ştiințifici predau (persoanelor desemnate: secretarii de departamente sau tehnicieni) lucrările candidaților şi celelalte piese sau documentele aferente şi înregistrează, pentru sesiunea septembrie 2017, lucrarea în aplicație până la data de 1 septembrie 2017 ora 14.00.

Acte necesare

Acte necesare la înscriere la examenul de licenţă

 • Cerere tip de înscriere (se ridică de la secretariat);
 • Copie legalizată notarial a certificatului de naştere;
 • Două fotografii tip carte de identitate;
 • Atestat / certificat de competenţă lingvistică (studentul care a absolvit un program în limbi străine nu are nevoie de certificat de competenţă lingvistică pentru înscrierea la examenul de licenţă);
 • Copie simplă după diploma de bacalaureat şi foaia matricolă în copie legalizată notarial;
 • Copie legalizată notarial după suplimentul la diplomă sau după foaia matricolă (pentru absolvenţii altor universităţi).

Acte necesare la înscriere la examenul de disertaţie

 • Cerere tip de înscriere (se ridică de la secretariat);
 • Copie legalizată notarial a certificatului de naştere;
 • Două fotografii tip carte de identitate;
 • Copie simplă după diploma de bacalaureat şi foaia matricolă în copie legalizată notarial;
 • Copie legalizată notarial după suplimentul la diplomă sau după foaia matricolă (pentru absolvenţii altor universităţi).

Hotarari privind calendarul elaborarii lucrarilor de licenta si disertatie incepand cu promotia 2015

Google+TwitterFacebook