Informaţii privind susţinerea examenului de licenţă şi disertaţie

Google+TwitterFacebook

Anunţ important: Consiliul Facultăţii de Matematică şi Informatică a hotărât ca, începând cu promoţia 2014, cele două sesiuni de finalizare a studiilor (nivel licenţă şi nivel master) pe domeniul Matematică şi pe domeniul Informatică, să se organizeze în lunile iunie/iulie şi septembrie ale fiecărui an. Drept urmare, începând cu 2015 în luna februarie nu se mai organizează examen de licenţa sau de disertaţie.

Examenul de licenţă / disertaţie începând cu sesiunea iulie 2017

Calendarul examenului de finalizare a studiilor, sesiunea iulie 2017

Calendarul examenului de licenţă, sesiunea iulie 2017

 • Înscrieri: 27-29 iunie 2017 între orele 9,00-14,00 la Secretariatul Facultăţii de Matematică şi Informatică, sala 146, str. M. Kogălniceanu, nr. 1
 • Proba scrisă a examenului de licenţă: 3 iulie 2017 – candidaţii se vor prezenta la sala de examen la ora 8,15, iar proba (evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate) este planificată la ora 9,00. Planificarea pe săli va fi afişată pe site-ul facultăţii, vineri, 30 iunie 2017
 • Susţinerea lucrării de licenţă: 6-7 iulie 2017

Calendarul examenului de disertaţie, sesiunea iulie 2017

 • Înscrieri: 27-29 iunie 2017 între orele 9,00-14,00 la Secretariatul Facultăţii de Matematică şi Informatică, sala 146, str. M. Kogălniceanu, nr. 1
 • Susţinerea lucrării de disertaţie: 5 iulie 2017

Conducătorii științifici transmit către colegii desemnați să treacă în catalog notele pentru disciplinele „Elaborarea lucrării de licență”, respectiv „Finalizarea lucrării de disertație” până la data de 17 iunie 2017.

Conducătorii ştiințifici predau (persoanelor desemnate: secretarii de departamente sau tehnicieni) lucrările candidaților şi celelalte piese sau documentele aferente şi înregistrează, pentru sesiunea iulie 2017, lucrarea în aplicație până la data de 26 iunie 2017 ora 10.00.

Calendarul examenului de finalizare a studiilor, sesiunea septembrie 2017

 • Înscrieri: 4 septembrie 2017
 • Proba scrisă a examenului de licenţă: 5 septembrie 2017
 • Susţinerea lucrării de dizertaţie: 6 septembrie 2017
 • Susţinerea lucrării de licenţă: 7 septembrie 2017

Conducătorii ştiințifici predau (persoanelor desemnate: secretarii de departamente sau tehnicieni) lucrările candidaților şi celelalte piese sau documentele aferente şi înregistrează, pentru sesiunea septembrie 2017, lucrarea în aplicație până la data de 1 septembrie 2017 ora 14.00.

Acte necesare

Acte necesare la înscriere la examenul de licenţă

 • Cerere tip de înscriere (se va lista faţă/verso de pe site-ul facultăţii sau se ridică de la secretariat);
 • Certificatului de naştere  – copie legalizată notarial sau copie conforma cu originalul (prin aplicarea la Secretariat a stampilei „Conform cu originalul”);
 • Atestat / certificat de competenţă lingvistică (se ridica de la secretariat)
 • Două fotografii tip carte de identitate, realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3x4cm;
 • Diploma de bacalaureat şi foaia matricolă de la liceu – copie legalizată notarial sau copie conforma cu originalul (prin aplicarea la Secretariat a stampilei „Conform cu originalul”);
 • Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă (pentru absolvenţii altor universităţi) – copie legalizată notarial sau copie conforma cu originalul (prin aplicarea la Secretariat a stampilei „Conform cu originalul”).

Acte necesare la înscriere la examenul de disertaţie

Absolvenţi cu diploma de licenţă eliberată de UBB

 • Cerere tip de înscriere (se va lista faţă/verso de pe site-ul facultății sau se ridică de la secretariat);
 • Certificatului de naştere – Copie legalizată notarial sau copie conforma cu originalul (prin aplicarea la Secretariat a stampilei „Conform cu originalul”) ;
 • Diploma de licenţă – Copie legalizată notarial sau copie conforma cu originalul (prin aplicarea la Secretariat a stampilei „Conform cu originalul”)

Absolvenţi cu diploma de licenţă eliberată de o altă universitate

 • Cerere tip de înscriere (se va lista faţă/verso de pe site-ul facultății sau se ridică de la secretariat);
 • Certificatului de naştere – Copie legalizată notarial sau copie conforma cu originalul (prin aplicarea la Secretariat a stampilei „Conform cu originalul”) ;
 • Diploma de bacalaureat şi foaia matricolă de la liceu – Copie legalizată notarial sau copie conforma cu originalul (prin aplicarea la Secretariat a stampilei „Conform cu originalul”)
 • Diploma de licenţă şi Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă – Copie legalizată notarial sau copie conforma cu originalul (prin aplicarea la Secretariat a stampilei „Conform cu originalul”)

Hotarari privind calendarul elaborarii lucrarilor de licenta si disertatie incepand cu promotia 2015

Comisii

Google+TwitterFacebook