Informaţii privind susţinerea examenului de licenţă şi disertaţie

Google+TwitterFacebook

Anunţ important: Consiliul Facultăţii de Matematică şi Informatică a hotărât ca, începând cu promoţia 2014, cele două sesiuni de finalizare a studiilor (nivel licenţă şi nivel master) pe domeniul Matematică şi pe domeniul Informatică, să se organizeze în lunile iunie/iulie şi septembrie ale fiecărui an. Drept urmare, începând cu 2015 în luna februarie nu se mai organizează examen de licenţa sau de disertaţie.

Examenul de licenţă / disertaţie începând cu sesiunea iunie 2018

Calendarul examenului de finalizare a studiilor, sesiunea septembrie 2017

 • Înscrieri: 4 septembrie 2017 între orele 9,00-13,00 (inclusiv absolvenții specializării Ingineria informației care doresc să susţină examenul de diplomă la Universitatea Politehnica din Bucureşti)
 • Proba scrisă a examenului de licenţă: 5 septembrie 2017, ora 9,00
 • Susţinerea lucrării de dizertaţie: 6 septembrie 2017
 • Susţinerea lucrării de licenţă: 7 septembrie 2017

Conducătorii ştiințifici predau (persoanelor desemnate: secretarii de departamente sau tehnicieni) lucrările candidaților şi celelalte piese sau documentele aferente şi înregistrează, pentru sesiunea septembrie 2017, lucrarea în aplicație până la data de 1 septembrie 2017 ora 14.00.

Acte necesare

Acte necesare la înscriere la examenul de licenţă

 • Cerere tip de înscriere (se va lista faţă/verso de pe site-ul facultăţii sau se ridică de la secretariat);
 • Certificatului de naştere – copie legalizată notarial sau copie conforma cu originalul (prin aplicarea la Secretariat a stampilei „Conform cu originalul”);
 • Atestat / certificat de competenţă lingvistică (se ridica de la secretariat);
 • Două fotografii tip carte de identitate, realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3x4cm;
 • Diploma de bacalaureat şi foaia matricolă de la liceu – copie legalizată notarial sau copie conforma cu originalul (prin aplicarea la Secretariat a stampilei „Conform cu originalul”);
 • Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă (pentru absolvenţii altor universităţi) – copie legalizată notarial sau copie conforma cu originalul (prin aplicarea la Secretariat a stampilei „Conform cu originalul”);
 • Acordul semnat al cadrului didactic privind prezentarea studentului la sesiunea de finalizare a studiilor şi susţinerea lucrării de licenţă.

Acte necesare la înscriere la examenul de disertaţie

Absolvenţi cu diploma de licenţă eliberată de UBB

 • Cerere tip de înscriere (se va lista faţă/verso de pe site-ul facultății sau se ridică de la secretariat);
 • Certificatului de naştere – Copie legalizată notarial sau copie conforma cu originalul (prin aplicarea la Secretariat a stampilei „Conform cu originalul”);
 • Diploma de licenţă – Copie legalizată notarial sau copie conforma cu originalul (prin aplicarea la Secretariat a stampilei „Conform cu originalul”);
 • Acordul semnat al cadrului didactic privind prezentarea studentului la sesiunea de finalizare a studiilor şi susţinerea lucrării de disertaţie.

Absolvenţi cu diploma de licenţă eliberată de o altă universitate

 • Cerere tip de înscriere (se va lista faţă/verso de pe site-ul facultății sau se ridică de la secretariat);
 • Certificatului de naştere – Copie legalizată notarial sau copie conforma cu originalul (prin aplicarea la Secretariat a stampilei „Conform cu originalul”);
 • Diploma de bacalaureat şi foaia matricolă de la liceu – Copie legalizată notarial sau copie conforma cu originalul (prin aplicarea la Secretariat a stampilei „Conform cu originalul”);
 • Diploma de licenţă şi Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă – Copie legalizată notarial sau copie conforma cu originalul (prin aplicarea la Secretariat a stampilei „Conform cu originalul”);
 • Acordul semnat al cadrului didactic privind prezentarea studentului la sesiunea de finalizare a studiilor şi susţinerea lucrării de disertaţie.

Hotarari privind calendarul elaborarii lucrarilor de licenta si disertatie incepand cu promotia 2015

Comisii

Google+TwitterFacebook