Statistica candidaților înscriși la admiterea nivel master, sesiunea iulie 2020

Domeniul Specializarea Înscriși prima opțiune Locuri
Buget Taxă Total
Matematică Metode moderne de predare a matematicii 20 24 26 50
Metode moderne de predare a matematicii (în limba maghiară) 5 13 87 100
Matematică computaţională (în limba maghiară) 0
Matematici avansate (în limba engleză) 6 10 40 50
Informatică Baze de date 29 65 85 150
Sisteme distribuite în Internet 45
Metode moderne în predarea informaticii 4
Inginerie software (în limba engleză) 115 68 82 150
Inteligență computațională aplicată (în limba engleză) 28
Calcul de înaltă performanță și analiza volumelor mari (în limba engleză) 31
Proiectarea și dezvoltarea aplicațiilor enterprise (în limba maghiară) 25 33 117 150
Metode moderne în predarea informaticii (în limba maghiară) 0
Analiza datelor și modelare (în limba maghiară) 12
Sisteme informatice avansate: modelare, proiectare, dezvoltare (în limbile germană şi engleză) 24 13 37 50
Total 344 226 474 700

Notă:

  1. Din cadrul locurilor cu taxă sunt prevăzute pentru cetățenii non UE (cont propriu valutar) 5 locuri la specializarea Matematici avansate (în limba engleză), 5 locuri la specializările de Informatică (în limba engleză) și 5 locuri la specializările de Informatică (în limba română).
  2. În cadrul domeniului Informatică nu se poate depăși numărul maxim de 75 candidați admiși pe specializare.
  3. Un loc bugetat la Sisteme distribuite în Internet este rezervat pentru un student care este în întrerupere de studii pe caz medical, și își reia studiile în anul universitar 2020-2021.
  4. Specializările pentru care nu se reunește un număr minim de candidați nu se vor organiza, candidații fiind repartizați la una din specializările următoare din lista de opțiuni.