Solicitare locuri în cămin pe baza rezultatelor la concursuri studențești

Pentru acordarea unui loc în cămin pe baza rezultatelor la concursurile studențești, studenții care au obținut în anul universitar 2020/2021 premii la concursurile științifice și profesionale, naționale și internaționale, la care au participat în calitate oficială de student al UBB, vor trimite cererea și o copie scanată după diploma obținuta prin email la adresa cereri.studenti@cs.ubbcluj.ro până in 10 septembrie 2021.

Hotărârea Senatului UBB nr. 8322/22.06.2020 privind modificarea Regulamentului cadru de cazare în căminele studențești