Rezultatele testului de verificare a competențelor de gândire logică și algoritmică din cadrul concursului de admitere pentru Programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională: Informatică, sesiunea septembrie 2019

TwitterFacebook
Nr. crt. Nr. legitimatie Punctaj concurs Rezultat (Admis/Respis)
1 846 100 Admis
2 843 100 Admis
3 842 100 Admis
4 838 96 Admis
5 839 93 Admis
6 844 93 Admis
7 841 92 Admis
8 847 92 Admis
9 840 88 Admis
10 837 88 Admis
11 845 85 Admis

Confirmarea locului obținut prin plata primei rate a taxei de școlarizare (2500 RON) se face pana in data de 16 septembrie 2019, ora 12,00.

Modalităţi de plată a primei rate a taxei de scolarizare in cuantum de 2500 RON:

  • numerar/pos la casieria facultăţii in data de 16 septembrie 2019 intre orele 9,00-12,00 sau
  • virament bancar/ internet banking in contul:
Moneda Banca IBAN SWIFT
LEI Trezoreria Cluj RO35TREZ21620F330500XXXX TREZROBU

Cod fiscal: 4305849
Cu specificația: Taxa de scolarizare Postuniversitar Informatica

Daca plata se face prin virament bancar sau Internet banking, se trimite o copie scanata a actului doveditor de plata la adresa de email: math@math.ubbcluj.ro pana luni, 16 septembrie 2019 ora 12,00.

TwitterFacebook