Rezultatele concursului privind acordarea gradațiilor de merit la Departamentul de Matematica

Comisia care a evaluat dosarele depuse pentru obținerea gradațiilor de merit a stabilit următoarele punctaje:

Codul candidatului Punctajul obținut
DM_1 91,606
DM_2 89,546
DM_3 81,333
DM_4 75,897