Rezultatele concursului de admitere nivel master din 26 iulie 2019

TwitterFacebook

Candidații admiși pe un loc cu taxă, confirmă locul prin plata primei rate a taxei de şcolarizare în data de 27 iulie 2019 între orele 9:00-14:00. Candidații admiși la taxă ce nu își confirmă locul sunt eliminați din concurs.

Candidații admiși la buget care au diploma sau adeverința de licență în original la dosar nu trebuie să mai confirme (confirmarea se face automat).

ADM.pdf 91.1 KB
BD.pdf 161.7 KB
CIPA.pdf 161.7 KB
ICA.pdf 94.5 KB
IS.pdf 95.4 KB
MA.pdf 91.0 KB
MDM.pdf 91.4 KB
MDR.pdf 161.4 KB
PDAE.pdf 94.2 KB
SDI.pdf 163.6 KB
SIA.pdf 93.7 KB

Hotărârea Comisiei Executive a Consiliului Facultăţii de Matematică şi Informatică privind realizarea programelor de master în urma sesiunii de admitere iulie 2019

aprobată în Comisia Executivă a Consiliului facultăţii din data de 24 iulie 2019

Comisia Executivă a Consiliul facultăţii, întrunită în şedinţă în data de 24.07.2019 a analizat rezultatele preliminare ale concursului de admitere la masterat, sesiunea iulie 2019.

Din datele prezentate, a rezultat că specializările:

  • Informatică didactică
  • Matematică computaţională (în limba maghiară)
  • Informatică didactică (în limba maghiară)
  • Programare bazată pe componente (în limba engleză)

nu au întrunit numărul minim de candidaţi pentru ca aceste specializări să se organizeze. In aceste condiţii, programele de studiu mai sus menţionate nu se organizează în anul universitar 2019-2020.

TwitterFacebook