Rezultatele concursului de admitere la master, sesiunea septembrie 2019

TwitterFacebook
ADM.pdf 92.7 KB
BD.pdf 92.3 KB
HPC.pdf 88.2 KB
ICA.pdf 89.5 KB
IS.pdf 93.3 KB
MA.pdf 88.5 KB
MDM.pdf 92.2 KB
MDR.pdf 92.3 KB
PDAE.pdf 90.4 KB
SDI.pdf 92.7 KB
SIA.pdf 89.4 KB

Numărul legitimației de concurs se regăsește pe Fișa de înscriere.

Candidații admiși pe locuri bugetate se consideră confirmați. Confirmarea locului obţinut pentru cei admiși pe locuri cu taxă (prin plata primei rate a taxei de şcolarizare): 16 septembrie 2019, 9:00-12:00, Clădirea Centrală a Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, str. M. Kogălniceanu, nr. 1, etajul I. Cei care nu confirmă în data de 16 septembrie 2019 locul obținut, vor fi declarați respinși.

TwitterFacebook