Rezultatele concursului de admitere din 23 iulie 2018 – după etapa a doua de confirmări

TwitterFacebook

Candidaţii admişi pe locuri cu taxă în data de 23 iulie 2018, care nu au achitat prima rată a taxei de şcolarizare, vor achita această taxă în ziua de 24 iulie 2018, 9:00-11:00 la decanatul facultăţii (Facultatea de Matematică şi Informatică, str. M. Kogalniceanu, nr. 1, etajul 1, sala 145). Candidaţii care nu achită taxa sunt declaraţi respinşi.

Datorită disponibilităţii de locuri la specializările:

  • Matematică – limba română, buget
  • Matematică – limba română, taxă
  • Matematică informatică – limba română, taxă
  • Matematică – limba maghiară, buget
  • Matematică – limba maghiară, taxă
  • Matematică informatică – limba maghiară, buget
  • Matematică informatică – limba maghiară, taxă
  • Informatică – limba germană, taxă
  • Matematică informatică – limba engleză, taxă

la care se mai pot adauga eventualele locuri cu taxă neconfirmate de către candidaţii admişi pe aceste locuri în data de 23 iulie, candidaţii înscrişi la concursul de admitere având media de concurs cel puţin 5, care au dosarul de concurs la Comisia de Admitere şi care nu sunt declaraţi admişi în cadrul concursului de admitere nivel licenţă, sesiunea iulie 2018 pot să depună o cerere în vederea ocupării unui loc la specializările mai sus menţionate în ziua de 24 iulie 2018, 9:00-12:00 la Comisia de Admitere. Rezultatele se vor anunţa în aceeaşi zi.

Limba de studiu Specializări bugetate Specializări cu taxa
Limba de studiu română Matematică Matematică
Informatică Informatică
Matematică informatică Matematică informatică
Limba de studiu maghiară Matematică Matematică
Informatică Informatică
Matematică informatică Matematică informatică
Studii în limba engleză Informatică Informatică
Matematică informatică Matematică informatică
Studii în limba germană Informatică Informatică

Lista admisi absolventi mediu rural
Candidaţi respinşi
Statistici privind repartizarea candidaţilor admişi
Lista candidaţilor admişi pe locuri cu taxă fără plata primei rate

TwitterFacebook