Rezultatele cererilor în vederea ocupării unui loc cu taxa disponibilizat la admiterea nivel licenta, după afisarea rezultatelor finale din iulie

TwitterFacebook

Rezultatele cererilor în vederea ocupării unui loc cu taxa disponibilizat la admiterea nivel licenta, după afisarea rezultatelor finale din iulie

Nr. crt. Nr. leg. Media gen. concurs Rezultat cerere Observatii
1 1760 8.38 Admis – Informatica engleza taxa
2 1556 8.28 Admis – Informatica engleza taxa
3 1715 7.93 Admis – Informatica romana taxa
4 2627 7.86 Admis – Matematica informatica engleza taxa
5 2570 7.78 Admis – Matematica informatica romana taxa
6 1846 7.34 Respins in cerere are doar optiuni de informatica
7 2857 7.00 Admis – Matematica informatica engleza taxa
8 2386 6.73 Admis – Matematica informatica romana taxa
9 2122 6.30 Respins in cerere are doar optiuni de informatica
10 1914 6.11 Admis – Matematica informatica romana taxa
11 1926 6.07 Admis – Informatica maghiara taxa
12 1180 5.62 Admis – Matematica informatica romana taxa
13 2377 5.10 Admis – Matematica informatica engleza taxa

Preşedintele comisiei de admitere,
Conf. dr. Marcel SERBAN

Pentru candidatii declarati admisi pe aceste locuri cu taxa, prima rata a taxei de scolarizare se achita la Casieria Facultatii, in data 11 septembrie 2019, intre orele 9.00 – 12.00 sau prin Ordin de plată, Mandat poştal sau Internet Banking în contul deschis la BN Trezoreria Cluj, cont numărul:

RO35TREZ21620F330500XXXX
Cod Fiscal 4305849
Cu precizarea:
UBB-FMI
Nume prenume candidat
Taxă de scolarizare FMI specializarea … 
(se precizeaza denumirea specializarii)

In cazul in care se achita taxa de scolarizare prin alta modalitate decat prin Casieria Facultatii se trimite documentul justificativ scanat pe adresa de email math@math.ubbcluj.ro

Cuantumul taxelor:

  • Specializarea Informatică – 4.000 RON/an universitar, prima rată: 1000 RON
  • Specializarea Matematică – 3.000 RON/an universitar, prima rată: 750 RON
  • Specializarea Matematică informatică – 3.600 RON/an universitar, prima rată: 900 RON.

In cazul în care candidatul declarat reusit pe locuri cu taxă, doreşte să achite integral taxa de şcolarizare beneficiază de o reducere de 10% din cuantumul taxei de şcolarizare.

TwitterFacebook