Rezultatele admiterii nivel master, sesiunea iulie 2020, după confirmări

TwitterFacebook

Candidații care au glisat după prima etapa de confirmări la o opțiune superioară trebuie să confirme noul loc prin recompletarea, semnarea și reîncărcarea contractului de studiu pentru noua specializare și plata primei rate a taxei de școlarizare pentru cei ce au fost admiși la taxă și nu au prima rată plătită.

ADM.pdf 89.2 KB
BD.pdf 89.5 KB
HPC.pdf 89.5 KB
ICA.pdf 89.2 KB
IS.pdf 92.8 KB
MA.pdf 86.7 KB
MDM.pdf 86.8 KB
MDR.pdf 88.7 KB
PDAE.pdf 89.7 KB
SD.pdf 90.9 KB
SIA.pdf 89.4 KB

Candidații care nu au fost admiși neavând în lista opțiunilor specializări la care au rămas locuri disponibile, pot trimite o cere pentru completarea listei lor de opțiuni cu o opțiune cu taxă (mai puțin Inginerie software taxă – unde s-au ocupat toate locurile disponibile) până la data de 28.07.2020, ora 11:00. Cererea se va trimite prin e-mail la adresa master@cs.ubbcluj.ro.

Confirmarea locurilor obținute în eventualitatea aprobării acestor cereri se va face prin încărcarea contractului de studiu și plata primei rate a taxei de școlarizare în aplicația Academic Info până la data de 28.07.2020 ora 12:00.

TwitterFacebook