Rezultatele admiterii nivel master, sesiunea iulie 2020

TwitterFacebook
ADM.pdf 93.2 KB
BD.pdf 93.6 KB
HPC.pdf 93.5 KB
ICA.pdf 93.2 KB
IS.pdf 96.5 KB
MA.pdf 90.7 KB
MDM.pdf 90.7 KB
MDR.pdf 92.6 KB
PDAE.pdf 93.7 KB
SDI.pdf 94.9 KB
SIA.pdf 93.3 KB

Foarte important: Confirmarea locului obținut la admiterea nivel master se poate face până la data de 27 iulie 2020, ora 10:00. Pașii pentru confirmarea locului obţinut la Concursul de Admitere al Facultății de Matematică și Informatică sunt:

  • Descărcarea documentului Contract de studii universitare – invatamant cu frecventa + Declaratie consimțământ, disponibil ȋn aplicația de ȋnscriere la Pasul 4 – Confirmare Admitere.
  • Completarea documentui descarcat anterior.
  • Incărcarea ȋn aplicația de ȋnscriere a contractului de studii semnat și scanat.
  • Pentru candidatii care solicita un loc in camin pentru anul universitar 2020/2021, completarea si incarcarea formularului Cerere camin. Acest document se incarca in aplicatia de inscriere la Pasul 4 – Confirmare Admitere.
  • Dupa incarcarea documentelor se va selecta butonul Confirmare si butonul Confirm. Pentru candidații care au fost admiși la o alta specializare decat prima din lista lor de optiuni se va bifa optiunea „Doriti redistribuire” dupa care se va selecta butonul Confirm.
  • Pentru candidații admiși pe locuri cu taxă, achitarea in cadrul aplicatiei de admitere a primei rate a taxei de școlarizare ȋn funcție de specializarea la care ați fost admis, conform tabelului de mai jos:
Domeniul Taxa de școlarizare anuală Prima rată a taxei de școlarizare
Informatică (romana, maghiara, engleza, germana) 4000 lei 1000 lei
Matematică (romana, maghiara, engleza) 3000 lei 750 lei

Important! Pentru candidații „ȋn așteptare” care doresc sa rămână ȋn concurs pentru Etapa 2

In aplicația de ȋnscriere selectați butonul Confirmare, bifați „Doriti redistribuire” si selectați butonul Confirm. Dacă efectuează acest pas, candidații aflați în așteptare vor rămâne în concurs pentru toate specializările din lista lor de opțiuni (indiferent de specializarea la care se regăsesc în lista de așteptare).

Specializările:

  • Metode moderne în predarea informaticii
  • Matematică computaţională (în limba maghiară)
  • Metode moderne în predarea informaticii (în limba maghiară)

nu au întrunit numărul minim de candidaţi pentru ca aceste specializări să se organizeze. In aceste condiţii, programele de studiu mai sus menţionate nu se organizează în anul universitar 2020-2021.

E-mail contact: master@cs.ubbcluj.ro

TwitterFacebook