Repartizarea studenţilor în căminele studenţeşti pentru anul universitar 2019/2020, după contestații

TwitterFacebook

Rezultate contestatii camine an univ. 2019-2020.pdf

În atenţia studenţilor care au fost repartizaţi în căminele studenţeşti pentru anul universitar 2019/2020:

Repartizarea locurilor in căminele studenţeşti este afișata in aplicația AcademicInfo la adresa:

https://academicinfo.ubbcluj.ro

Studenţii anului I sunt rugați sa urmeze paşii din următorul tutorial: Recuperare credențiale pentru studenții din anul 1 din Academic Info.

Listele cu repartizările in cămine pentru doctoranzi se trimit pe emailul personal al fiecarui doctorand.

Daca in contul studentului din Academic Info nu apare nicio informaţie legata de repartizarea unui loc intr-unul dintre caminele alocate facultatii noastre, înseamnă că nu ati primit loc.

Repartizarea în căminele studenţeşti s-a făcut ţinând cont de numărul studenţilor bugetaţi pe specializări, an de studiu, linie de studiu, nivel licenţă şi master, respectiv pe fete şi băieţi precum şi pe baza prevederilor Regulamentului de cazare al UBB.

Diferenţele la mediile de acordare a locurilor în căminele studenţeşti sunt justificate prin mediile de la linii de studiu diferite, cazuri medicale, sociale sau premii obținute la concursurile studenţeşti.

Pentru perioada de redistribuiri nu se ţine cont de anul de studii, cazarea făcându-se global în ordinea mediilor pe facultate. Studenții care doresc să aplice pentru ocuparea unui loc rămas disponibil în căminele studențești prin necazarea studenților în prima etapă a cazărilor, sunt rugați să completeze acest formular până la data de 01.10.2019, ora 12:00.

Studenţii care au primit loc în cămin se vor prezenta direct la căminul repartizat conform calendarului de mai jos.

Cazarea studenţilor în cămine se face în cele 3 (trei) zile anterioare începerii anului universitar, în funcţie de anul de studii:

 • ziua I, vineri 27 septembrie 2019, se cazează studenţii din anul I de studiu;
 • ziua a II-a, sâmbătă 28 septembrie 2019, se cazează studenţii din anul II şi III de studiu;
 • ziua a III-a, duminică 29 septembrie 2019, se cazează studenţii de la master şi cei care nu au reuşit să se prezinte în zilele anterioare.

Cazarea studenţilor în cămine se realizează în următoarele etape:

 • Prezentarea la cămin cu următoarele documente:
  • buletin/carte de identitate sau paşaport;
  • copie după buletin/carte de identitate sau paşaport;
  • adeverinţă fiu cadru didactic (dacă e cazul);
  • adeverinţă de handicap pentru persoanele în cauză;
  • fotografie 3/4.
 • Încheierea contractului între Universitatea Babeş-Bolyai şi student.
 • Plata taxei de cazare şi a garanţiei.
 • Predarea buletinului/C.I. şi completarea unui formular pentru aplicarea vizei de flotant.
 • Primirea legitimaţiei de cămin.

Contestațiile se pot depune personal in perioada 19-20 septembrie 2019 la secretariatul facultății între orele 9,00-12,00.

TwitterFacebook