Repartizarea studenţilor în căminele studenţeşti pentru anul universitar 2018/2019 după contestații

TwitterFacebook

În atenţia studenţilor care au fost repartizaţi în căminele studenţeşti pentru anul universitar 2018/2019

REPARTIZAREA LOCURILOR IN CAMINELE STUDENŢEŞTI ESTE AFISATA DUPĂ NUMARUL DE LEGITIMATIE DE CONCURS PENTRU ANUL I, IAR PENTRU CEILALTI ANI DE STUDIU DUPA NUMARUL MATRICOL.

LISTELE CU REPARTIZARILE PENTRU DOCTORANZI VA FI AFISATA LUNI 24 SEPTEMBRIE 2018.

Repartizarea în căminele studenţeşti s-a făcut ţinând cont de numărul studenţilor bugetaţi pe specializări, an de studiu, linie de studiu, nivel licenţă şi master, respectiv pe fete şi băieţi precum şi pe baza prevederilor Regulamentului de cazare al facultăţii.

Diferenţele mari la mediile de acordare a locurilor în căminele studenţeşti sunt justificate prin mediile de la linii de studiu diferite, cazuri medicale, sociale sau premii obținute la concursurile studenţeşti.

Pentru perioada de redistribuiri nu se ţine cont de anul de studii, cazarea făcându-se global în ordinea mediilor pe facultate.

Studenţii care au primit loc în cămin se vor prezenta direct la căminul repartizat conform calendarului de mai jos.

Cazarea studenţilor în cămine se face în cele 3 (trei) zile anterioare începerii anului universitar, în funcţie de anul de studii:

 • ziua I, vineri 28 septembrie 2018, se cazează studenţii din anul I de studiu;
 • ziua a II-a, sâmbătă 29 septembrie 2018, se cazează studenţii din anul II şi III de studiu;
 • ziua a III-a, duminică 30 septembrie 2018, se cazează studenţii de la master şi cei care nu au reuşit să se prezinte în zilele anterioare.

Cazarea studenţilor în cămine se realizează în următoarele etape:

 • Prezentarea la cămin cu următoarele documente:
  • buletin/carte de identitate sau paşaport;
  • copie după buletin/carte de identitate sau paşaport;
  • adeverinţă fiu cadru didactic (dacă e cazul);
  • adeverinţă de handicap pentru persoanele în cauză;
  • fotografie 3/4.
 • Încheierea contractului între Universitatea Babeş-Bolyai şi student.
 • Plata taxei de cazare şi a garanţiei.
 • Predarea buletinului/C.I. şi completarea unui formular pentru aplicarea vizei de flotant.
 • Primirea legitimaţiei de cămin.
TwitterFacebook