Hallgatók elszállásolása az egyetemi bentlakásokban a 2018–2019-es egyetemi tanévben

Az egyetemi bentlakásokban elszállásolandó hallgatók figyelmébe (2018–2019-es egyetemi tanév)

AZ EGYETEMI SZÁLLÁSHELYEK ELOSZTÁSÁNÁL AZ I. ÉVFOLYAM ESETÉBEN A VERSENYIGAZOLVÁNY SZÁMÁT TÜNTETTÜK FEL, A TÖBBI ÉVFOLYAM ESETÉBEN A TÖRZSKÖNYVI SZÁMOT

A DOKTORANDUSZOK SZÁMÁRA KIUTALT HELYEKET 2018. SZEPTEMBER 24-ÉN TESSZÜK KÖZZÉ

Az egyetemi bentlakások szálláshelyeinek elosztása a következő szempontok figyelembevételével történt: az adott szak tandíjmentes helyein tanuló hallgatók létszáma, tanulmányi év, tagozat, alapképzési és magiszteri képzés, a hallgatók neme, illetve a Matematika és Informatika Kar bentlakásokra vonatkozó szabályzata alapján.

Az egyetemi szálláshelyek kiutalásakor figyelembe vett tanulmányi átlagok közötti eltérés a tagozatok különböző tanulmányi átlagaival, egészségügyi, szociális körülményekkel, illetve a hallgatói versenyeken szerzett díjakkal magyarázható.

A helyek újraosztásánál nem vesszük figyelembe az évfolyamot, az elszállásolást a kari éves tanulmányi átlagok alapján végezzük egységesen.

Kérjük azokat a hallgatókat, akik egyetemi szálláshelyet kaptak, hogy a számukra kijelölt bentlakás székhelyén jelentkezzenek, az alábbi időpontok szerint:

A helyek elfoglalása az egyetemi tanév kezdete előtt 3 (három) nappal indul, külön-külön az egyes évfolyamok számára:

 • első nap – (2018. szeptember 28., péntek), I. éves hallgatók,
 • második nap – (2018. szeptember 29., szombat), II. és III. éves hallgatók,
 • harmadik nap – (2018. szeptember 30., vasárnap), magiszteri hallgatók, és mindazok, akiknek az előző két napon nem sikerült megjelenniük.

A hallgatóknak a bentlakásokban való elszállásolása a következő menetrend szerint történik:

 • Az adott bentlakás székhelyén a következő dokumentumokkal kell jelentkezni:
  • személyazonossági igazolvány vagy útlevél;
  • személyazonossági igazolvány fénymásolata vagy útlevél fénymásolata;
  • oktatószemélyzet gyermekei esetében az erről szóló igazolás;
  • fogyatékosságot igazoló dokumentumok (amennyiben ez aktuális);
  • 3/4-es méretű fénykép.
 • a Babeş–Bolyai Tudományegyetem és a hallgató közötti elszállásolási szerződés megkötése;
 • a bentlakási szállásdíj és garanciapénz kifizetése;
 • a személyazonossági igazolvány leadása, valamint a tartózkodási engedély elkészítéséhez szükséges formanyomtatvány kitöltése;
 • az elkészített bentlakási igazolvány átvétele.

Fellebbezéseket a Matematika és Informatika Kar titkárságán lehet benyújtani 2018. szeptember 24-én, 9:00 és 12:00 óra között, valamint 2018. szeptember 25-én, 9:00 és 12:00 óra között.