Programul Secretariatului Facultăţii de Matematică şi Informatică pe perioada vacanţei de vară 2019

TwitterFacebook

În perioada 1 august 2019 – 31 august 2019, Secretariatul Facultății este deschis între orele 9:00-12:00.

Din data de 1 august 2019 până în data de 31 august 2019 (inclusiv), casieria facultăţii este închisă.

Plățile se pot face prin virament bancar in contul:

Banca IBAN SWIFT Cod fiscal
LEI Trezoreria Cluj RO35TREZ21620F330500XXXX TREZROBU 4305849

Pe ordinul de plată se specifică:

Numele și prenumele, UBB - Fac. de Matematică și Informatică,
specializarea …………………………, destinația plății …………………………

După efectuarea plăţii, ordinul de plata se scanează și se trimite prin email la adresa: math@math.ubbcluj.ro.

TwitterFacebook