Programul Postuniversitar de Pregătire şi Formare Profesională în Informatică

Google+TwitterFacebook

Facultatea de Matematică şi Informatică din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai, cu sprijinul companiei NTT DATA România, demarează şi în acest an o nouă serie în cadrul Programului Postuniversitar de Pregătire şi Formare Profesională în Informatică.

Acest program este acreditat de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi este organizat pe baza legislaţiei în vigoare şi a Regulamentului Universităţii Babeş-Bolyai privind organizarea şi funcţionarea programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare continuă. Programul reprezintă o oportunitate pentru persoanele ce au obţinut o diplomă de licenţă pe orice domeniu şi îşi doresc o reprofilare spre zona de IT & Software.

Programul oferă celor interesaţi posibilitatea de a începe o pregătire de specialitate pe domeniul Informatică, premiza unei posibile viitoare cariere de succes în industria IT. Studenţii vor lua parte la un act de învăţământ de nivel înalt, oferit de către Facultatea de Matematică şi Informatică cu un contact direct cu mediul de business performant oferit de compania NTT DATA România.

Cursurile vor fi susţinute de către cadre didactice din universitate în amfiteatrele şi laboratoarele pe care NTT DATA România şi Universitatea Babeş-Bolyai le pun la dispoziţie.

Durata unui program de studiu este de 2 ani şi se va desfăşura pe o structură de 4 semestre, cu un cost de 2500 RON/semestru.

Planul de învăţământ al Programului Postuniversitar de Pregătire şi Formare Profesională în Informatică este disponibil aici.

Numărul de locuri scoase la concurs pentru sesiunea de admitere iulie 2018: 100. Admiterea constă dintr-un test de gândire logică şi algoritmică. Exemple de probleme pentru acest test sunt disponibile aici. Informaţii suplimentare despre program se pot de obţine la adresa de e-mail postunivinfo@cs.ubbcluj.ro.

Prezentarea programului în media

Lansarea programului nu a trecut neobservată de către media locală de specialitate, Ziua de Cluj şi Ştiri de Cluj alocând spaţii prezentării prezentului program.


Facultatea de Matematică și Informatică organizează în luna septembrie 2018 o nouă admitere în cadrul Programului Postuniversitar de Pregătire şi Formare Profesională în Informatică, după următorul calendar:

 • Înscrierea candidaților: 10-11 septembrie: Clădirea Centrală a Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, str. M. Kogălniceanu, nr. 1, etajul I, între orele 9:00-13:00;
 • Testarea aptitudinilor de gândire logică și algoritmică: duminică, 16 septembrie, ora 9.
 • Diploma de Bacalaureat în copie legalizată şi foaia matricolă;
 • Certificat de naştere în copie legalizată;
 • Certificat de căsătorie în copie legalizată – unde este cazul;
 • Copie după cartea de identitate;
 • Diploma de licenţă şi supliment la diplomă/foaia matricolă în copie Legalizată;
 • Diploma de disertaţie în copie legalizată – dacă este cazul;
 • Fişă de preînscriere, completată online pe pagina universității, listată şi semnată de candidat.
 • Fişa de înscriere procesată pe loc de către Comisia de Admitere şi semnată după verificare de către candidat;
 • Chitanţă taxă de procesare. Achitarea taxei (în cuantum de 30RON) se poate face în momentul depunerii dosarului de concurs la Secretariatul Facultăţii;
 • Chitanţă taxă de înscriere. Achitarea taxei (în cuantum de 120RON) se poate face în momentul depunerii dosarului de concurs la Secretariatul Facultăţii;
 • Adeverinţă medicală tip (eliberata de medicul de familie) în original, din care sa rezulte că sunt apţi pentru domeniul la care candidează;
 • Doua fotografii mărime 3/4 (cu numele candidatului scris pe verso);
 • Dosar plic.

Notă: În cazul în care nu există copie legalizată se aduce originalul şi o copie pentru a fi legalizată de Comisia de Admitere

Întrebare: Când se vor ţine cursurile?
Răspuns: Cursurile se vor ţine săptămânal conform calendarului afişat la secţiunea ‘Calendar pe anul univ. 2017-2018’ de vineri după masă până duminică la prânz.

Î: În ce constă admiterea?
R: Admiterea constă dintr-un test de gândire logică şi algoritmică. Exemple de probleme pentru acest test sunt disponibile aici.

Î: Care este diferenţa dintre un program de licenţa şi programul postuniversitar de pregătire şi dezvoltare profesională în Informatică?
R: Programul postuniversitar de pregătire şi dezvoltare profesională în Informatică este similar cu un program de reconversie profesională şi se adresează absolvenţilor unui program de licenţă care doresc să dobândească anumite competenţe care să le permită să profeseze în domeniul IT.

Deosebirile faţă de un program obişnuit de licenţă constau în cantitatea de informaţii şi competenţe specifice care pot fi transferate. Absolvenţii nu primesc o diplomă de licenţă ci un certificat de absolvire şi un supliment descriptiv care atestă abilităţile şi competenţele specifice.

Programul este organizat de Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Matematică şi Informatică şi este acreditat de Ministerul Educaţiei.

Î: Cine se poate înscrie?
R: Absolvenţi cu diplomă ai unui program de licenţă acreditat în România.

Î: Pot să mă înscriu dacă am obţinut diploma de licenţă/master în străinătate?
R: Da, cu condiţia sa obţineţi recunoaşterea acestor studii la CNRED. Informaţii despre procesul de recunoaştere şi echivalare a studiilor sunt disponibile la adresa www.cnred.edu.ro. Diplomele emise în UE sunt supuse unui proces de recunoaştere automat.

Î: Care este frecvenţa cursurilor?
R: Programul de pregătire şi dezvoltare profesională în Informatică este un program de studii cu frecvenţă. Orarul exact al cursurilor va fi afişat pe pagina Facultăţii de Matematică şi Informatică (www.cs.ubbcluj.ro) după data de 20 septembrie 2017.

Î: Câte ore se ţin săptămânal?
R: Programul de pregătire şi dezvoltare profesională în Informatică este structurat pe 4 module a câte 14 săptămâni fiecare. Numărul de ore săptămânal este de 16.

Î: Ce învăţ la acest program?
R: Programul de pregătire şi dezvoltare profesională în Informatică vă oferă competenţe comprehensive de programare în majoritatea tehnologiilor de programare utilizate în industria IT, precum şi fundamentele necesare pentru bunele practici de programare. Planul de învăţământ împreună cu fişele disciplinelor este disponibil aici. Absolvirea cu succes a acestui program vă oferă posibilitatea de a vă angaja în industria IT.

Î: Pot urma un program masteral în Informatică după absolvirea acestui program?
R: Da, la Facultatea de Matematică şi Informatică a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.

Î: Taxa de şcolarizare se poate achita în rate?
R: Nu, taxa de şcolarizare se achită integral la începutul fiecărui semestru.

Î: Copiii cadrelor didactice sunt scutiți de plata taxei de înscriere?
R: Nu, aceasta măsură se aplică doar la programele de licenţă, master şi doctorat, în conformitate cu regulamentul de taxe al UBB.

Google+TwitterFacebook