Preluarea/predarea documentelor de practică pentru cursanții din cadrul Programului Postuniversitar de Pregătire şi Formare Profesională în Informatică

TwitterFacebook

Informații despre preluarea/predarea documentelor de practică pentru cursanții din cadrul Programului Postuniversitar de Pregătire şi Formare Profesională în Informatică sunt disponibile la adresa: https://www.cs.ubbcluj.ro/~practica/. La această adresa este disponibil atât orarul de preluare/predare a documentelor cât și informații despre completarea și traseul acestor documente.

TwitterFacebook