Preluarea/predarea documentelor de practică ale studenţilor de la specializările Matematici Avansate şi Matematică Didactică

Preluarea/predarea documentelor de practică ale studenţilor de la specializările Matematici Avansate şi Matematică Didactică se realizează de către conf. dr. Cătinaş Teodora, conform orarului disponibil la această adresa: http://math.ubbcluj.ro/~tcatinas/practica-nivel-master/.