Viaţa bate filmul!
Descoperă Facultatea
de Matematică şi
Informatică
în 8 minute!

Rezultatele finale ale concursului Mate-Info UBB, ediţia 2019, după contestații

Rezultatele finale ale concursului după ID Rezultatele finale ale concursului descrescător după nr. puncte Rezultatele finale ale concursului, disciplina Matematică, descrescător după nr. puncte Rezultatele finale ale concursului, disciplina Informatică, descrescător după nr. puncte Rezultate contestatii concurs Mate-Info 2019.pdf Premii Matematica concurs Mate-Info 2019.pdf Premii Informatica concurs Mate-Info 2019.pdf

O nouă selecţie pentru mobilități Erasmus

O nouă selecţie pentru mobilități Erasmus
Pentru mobilitățile Erasmus rămase libere după selecţie (studii si plasament) se organizează un nou concurs. Interviu în data de 16 aprilie dupămasă. Dosarele se pot depune la secretariat până marti, 16 aprilie 2019 intre orele 9-12 la secretariat. Informaţii suplimentare sunt disponibile la adresa www.cs.ubbcluj.ro/~erasmus/ sau prin email la dna conf. dr. Robu Judit, coordonatorul

Rezultatele concursului Mate-Info UBB, ediţia 2019

Rezultatele concursului după ID Rezultatele concursului descrescător după nr. puncte Rezultatele concursului, disciplina Matematică, descrescător după nr. puncte Rezultatele concursului, disciplina Informatică, descrescător după nr. puncte Contestaţiile se pot depune prin e-mail la adresa admitere@cs.ubbcluj.ro pana in data de 08.04.2019, ora 21:00 prin completarea formularului de contestatie. Se iau în considerare numai contestaţiile care se

Subiectele concursului Mate-Info UBB – ediţia 2019

Subiect informatică, limba română – concurs Mate-Info UBB – ediţia 2019 Subiect matematică, limba română – concurs Mate-Info UBB – ediţia 2019 Subiect matematică, limba maghiară – concurs Mate-Info UBB – ediţia 2019

Repartizarea candidaţilor în săli pentru proba scrisă a concursului Mate-Info UBB, ediţia 2019

Repartizarea candidaţilor în săli pentru proba scrisă a concursului Mate-Info UBB, ediţia 2019 IMPORTANT. Candidații se vor prezenta la sala la ora 8.00 având asupra lor cartea de identitate și o copie a chitanței sau a ordinului de plată, copie care va fi predata la intrarea în sală. Este FOARTE IMPORTANT, de asemenea, ca fiecare

Exemple de completare a răspunsurilor la subiectele de tip grilă la concursul Mate-Info UBB și admiterea la facultate 2019

Exemplu completare grila informatica 2019.pdf Exemplu completare grila matematica 2019.pdf

Important în vederea acordării burselor pe sem. 2, an univ. 2018-2019

Listele finale cu beneficiarii burselor după contestații sunt afișate la avizierul facultății. Studenții care sunt beneficiari ai burselor de performanță, merit și ajutor social care nu au depus contul IBAN la Serviciul Social, sunt rugați urgent să se prezinte până miercuri, 3 aprilie 2019 la Serviciul Social, str. I.C. Brătianu, nr. 14 cu contul IBAN

Sprijină performanţa de la Facultatea de Matematică şi Informatică

Sprijină performanţa de la Facultatea de Matematică şi Informatică
În ultimii ani, Facultatea de Matematică şi Informatică s-a distins ca un pol de excelenţă atât din punct de vedere didactic cât şi ştiinţific. Din punct de vedere didactic, valoarea absolvenţilor noştri este unanim recunoscută, Facultatea de Matematică şi Informatică fiind unul dintre pilonii fundamentali în dezvoltarea industriei software din Cluj-Napoca. Din punct de vedere

Regulamentul de Organizare și Funcţionare a Facultăţii de Matematică şi Informatică

Regulamentul de Organizare și Funcţionare a Facultăţii de Matematică şi Informatică

Hotărârea Consiliului facultăţii cu privire la sesiunea specială (iunie 2019)

Aprobată ȋn Consiliul facultăţii din 26 martie 2019 În conformitate cu art. 28 din Regulamentul de activitate profesională a studenţilor (nivel licenţă şi master) din Universitatea Babeş-Bolyai şi în baza Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS), în şedinţa C.E. a Consiliului Facultăţii de Matematică şi Informatică din 12 martie 2019 a fost luată în discuţie