Viaţa bate filmul!
Descoperă Facultatea
de Matematică şi
Informatică
în 8 minute!

Rezultatele finale ale concursului de admitere, nivel licență, sesiunea iulie 2019

Întrucât la sesiunea de admitere nivel licență din luna iulie 2019 s-au ocupat toate locurile bugetate, comisia de admitere a luat hotărârea de a nu se mai organiza o nouă sesiune de admitere nivel licență în luna septembrie 2019. Limba de studiu Specializări bugetate Specializări cu taxă Limba de studiu română Matematică Matematică Informatică Informatică

Rezultatele concursului de admitere nivel master, sesiunea iulie 2019, după confirmări

Rezultatele concursului de admitere nivel licenta din 27 iulie 2019 – după etapa a doua de confirmări

Candidaţii admişi pe locuri cu taxă în data de 27 iulie 2019, vor achita taxa de școlarizare în ziua de 29 iulie 2019, 9:00-12:00 la secretariatul facultăţii (Facultatea de Matematică și Informatică, str. M. Kogălniceanu, nr. 1, etajul 1, sala 143). Candidații care nu achită taxa vor fi declarați respinși. Datorită disponibilității de locuri cu taxă la

Rezultatele testului de verificare a competențelor de gândire logică și algoritmică din cadrul concursului de admitere la Programul Postuniversitar de Informatică, sesiunea iulie 2019

Confirmarea locului obtinut se face prin plata primei rate a taxei de scolarizare (2500 RON) la secretariatul Facultatii de Matematica si Informatica, str. M. Kogalniceanu, nr. 1, et. 1, dupa urmatorul program: 27 iulie 2019, 9:00-14:00; 29 iulie 2019, 9:00-12:00. Subiect si barem test admitere Program Postuniversitar Informatica Iulie 2019 Nr. crt. Nr. legitimatie Punctaj

Rezultatele concursului de admitere nivel licență din 26 iulie 2019 – după prima perioadă de confirmări

Candidaţii admişi pe locuri cu taxă în data de 26 iulie 2019, care nu au achitat prima rată a taxei de şcolarizare, vor achita această taxă în ziua de 27 iulie 2019, 9:00-14:00 la decanatul facultăţii (Facultatea de Matematică şi Informatică, str. M. Kogalniceanu, nr. 1, etajul 1, sala 145). Candidaţii care nu achită taxa

Rezultatele concursului de admitere nivel master din 26 iulie 2019

Candidații admiși pe un loc cu taxă, confirmă locul prin plata primei rate a taxei de şcolarizare în data de 27 iulie 2019 între orele 9:00-14:00. Candidații admiși la taxă ce nu își confirmă locul sunt eliminați din concurs. Candidații admiși la buget care au diploma sau adeverința de licență în original la dosar nu

Susținerea testului de verificare a competențelor de gândire logică și algoritmică din cadrul admiterii la Programul Postuniversitar de Informatică, sesiunea iulie 2019

Lista canditaților înscriși la concursul de admitere pentru Programul Postuniversitar de Formare și Dezvoltare Profesională: Informatică Candidații sunt rugați să se prezinte pentru testul de verificare a competențelor de gândire logică și algoritmică în data de 26 iulie 2019, ora 16:45, în fața sălii Gh. Călugăreanu, având asupra lor cartea de identitate. Nr. crt. Nume,

Rezultatele probelor din cadrul concursului de admitere, nivel master, sesiunea iulie 2019

Rezultatele probei scrise de specialitate Nr. leg. Nota 184 6.00 (șase 00%) 329 2.16 (doi 16%) 193 4.50 (patru 50%) 313 6.00 (șase 00%) Rezultatele probei de limba engleză Nr. leg Calificativ 403 Admis 289 Admis 421 Admis Rezultatele evaluarii Portofoliului argumentativ Nr. leg. Evaluare portofoliu argumentativ 103 Admis 104 Admis 106 Admis 107 Admis

Repartizarea candidaților în săli pentru probele scrise ale concursului de admitere nivel master, sesiunea iulie 2019

Repartizarea candidaților în săli pentru proba de specialitate Sala T. Popoviciu (5/I), cladirea centrala UBB, 25 iulie 2019, ora 9:00 Candidatii sunt rugati sa fie prezenti in fata salii de concurs la ora 8:45. Nr. crt. Nume și prenume Disciplina Limba 1. Cojocnean M.C. Ioana-Gabriela Informatică Engleză 2. Condruț I. Raluca Matematică Română 3. Nica

Statistică privind candidaţii înscrişi la concursul de admitere, nivel master, sesiunea iulie 2019

Domeniul Specializarea L Ma Mi Total 22.07.2019 23.07.2019 24.07.2019 Matematică Matematică didactică 9 6 4 19 Matematică didactică (în limba maghiară) 3 6 0 9 Matematică computaţională (în limba maghiară) 0 0 0 0 Matematici avansate (în limba engleză) 3 2 1 6 Informatică Baze de date 9 9 4 22 Sisteme distribuite în internet