Organizarea unei noi serii în cadrul Programului de Conversie Profesională Matematică

Departamentul de Matematică are acreditarea de a derula începând cu 1 octombrie 2020 pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar o nouă serie în cadrul Programului de Conversie Profesională Matematică (120 credite plus 10 credite evaluarea finală, 4 semestre).

Pentru organizarea unei noi serii (2020-2022) este nevoie de minim 32 de cursanți. Cei interesați sunt rugați să trimită un e-mail la adresa conversiem@math.ubbcluj.ro până la data de 5 septembrie 2020 precizând următoarele: numele, localitatea de domiciliu, locul de muncă, facultatea terminată şi numărul de telefon. De la adresa precizată mai sus nu se poate răspunde, vă rugăm nu formulați întrebări prin e-mail.

În prima decada a lunii septembrie 2020, se va anunța pe pagina facultății dacă se organizează o nouă serie în cadrul acestui program, precizându-se în caz afirmativ şi perioada de înscriere.

Alte detalii:

  1. Criterii de selecţie pentru admitere: la înscriere cursanţii vor face dovada unei vechimi de minim 2 ani în învăţământul preuniversitar.
  2. Taxă / cursant: 1200 RON / semestru
  3. Actul de studii eliberat cursantului: diploma de conversie profesională însoţită de suplimentul la diplomă.
  4. Forma de învățământ: cu frecvență, orarul incluzând atât cursuri online cât și întâlniri în week-end (sâmbăta).
  5. Competenţe generale şi profesionale dezvoltate în cadrul calificării:
    1. Cadrele didactice care finalizează programe de conversie profesională după finalizarea cu diplomă a ciclului I de studii universitare de licenţă se încadrează numai în învăţământul preşcolar şi preuniversitar obligatoriu sau pe catedre de pregătire-instruire practică.
    2. Cadrele didactice care finalizează programe de conversie profesională după finalizarea cu diplomă a ciclului II de studii universitare de master se pot încadra la orice nivel al învăţământului preuniversitar.