Listele de vot valabile pentru alegerile din 23 si 28 ianuarie 2020

TwitterFacebook

Update 22 ianuarie 2020: Deoarece la prezentele liste de vot nu sau depus contestații, componența acestora este finală.


Au drept de vot cadrele didactice şi de cercetare titulare, angajate cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.

23 ianuarie 2020 (alegeri pentru Director Departament, Consiliul Departamentului, Consiliul Facultății)

Liste vot ianuarie 2020 DI.xlsx
Liste vot ianuarie 2020 DM.xlsx
Liste vot ianuarie 2020 DMILM.xlsx
Liste vot ianuarie 2020 Linia Germana.xlsx

28 ianuarie 2020 (alegeri pentru Senatul Universitatii)

Liste vot ianuarie 2020 facultate.xlsx

Listele de vot pot fi contestate la Decanatul facultatii, sala 145, in perioada 20-21 ianuarie 2020 intre orele 9,00-15,00. In data de 22 ianuarie 2020 vor fi afisate listele definitive dupa solutionarea contestatiilor.

TwitterFacebook