Lista candidaților înscriși la concursul de admitere nivel licență, septembrie 2020

Lista candidaților înscriși la concursul de admitere nivel licență, septembrie 2020

Contestații privind corectitudinea datelor introduse se pot trimite prin e-mail la adresa admitere@cs.ubbcluj.ro pana la data de 10 septembrie 2020, ora 10:00.