Lista candidaților admiși cu specificarea programelor de studiu, a limbilor de predare și a formelor de finanțare; a candidaților aflați pe lista de așteptare și lista candidaților respinși, admitere nivel licență sesiunea iulie 2021

NOTA:

  1. La specializarea Matematică informatică (în limba română) s-au făcut următoarele modificări: 3 locuri alocate candidaţilor pe cont propriu valutar (CPV) au fost transferate la locuri cu taxă pentru cetăţeni români, rezultând 174 locuri cu taxă.
  2. La specializarea Matematică informatică (în limba engleză) s-au făcut următoarele modificări: 3 locuri alocate candidaţilor pe cont propriu valutar (CPV) au fost transferate la locuri cu taxă, rezultând 75 locuri cu taxă, rămânând 2 locuri alocate candidaţilor străini pe cont propriu valutar (CPV).
  3. La specializarea Informatică (în limba română) s-au făcut următoarele modificări: numărul de locuri cu taxă s-a modificat de la 53 la 51 de locuri, datorită repartizării unui loc pentru candidaţi din mediul rural şi a unui loc alocat unui bursier al statului roman.

Programul de Formare Psihopedagogică Nivelul I (Modulul Pedagogic) pentru Cariera Didactică

Dacă dorești să devii profesor, trebuie să urmezi și programul de formare psihopedagogică (modulul pedagogic), toate informatiile le gasesti la adresa: https://admitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/modul_pedagogic. Înscrierile se fac doar online la confirmarea locului obținut la facultate.