Informații importante privind returnarea taxelor cursanților înscriși la Programul de Conversie Matematica, sesiunea septembrie 2017

Datorita numărului mic de înscriși la Programul de Conversie Matematica, în acest an universitar Facultatea de Matematică și Informatică nu poate demara un nou ciclu în cadrul acestui program. Cursanților înscriși li se vor restitui toate taxele achitate la înscriere. Fiecare dintre cei înscriși va primi un e-mail în care sunt precizate cele patru documente scanate care sunt necesare. Documentele vor fi trimise prin e-mail (pentru a evita un drum la Cluj-Napoca), sumele aferente urmând sa fie virate în contul IBAN precizat de fiecare cursant.

Doamna secretară Adela Roman va răspunde de aceasta activitate, ea putând fi contactata pentru orice nelămuriri la adresa de e-mail: adela.roman@math.ubbcluj.ro.

Postuniversitar Matematica cerere restituire taxa scolarizare 2017.doc