Hotărârea Consiliului Facultăţii de modificare a Regulamentului de finalizare de studii

TwitterFacebook

Aprobat în Consiliul facultăţii din 7 noiembrie 2017

1) Având în vedere prevederile Regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor (nivel licenţă şi master) din Universitatea Babeş-Bolyai în baza Sistemului european de credite transferabile (ECTS), ultima frază din Secţiunea A, punctul 14) se modifică din

„Examenul de licenţă se consideră promovat dacă ambele probe ale examenului sunt promovate pe parcursul aceluiaşi an universitar. O probă a examenului de licenţă promovată în sesiunea de vară poate fi recunoscută, la cererea studentului, în sesiunea de toamnă a examenului de licenţă.”

în

„Examenul de licenţă se consideră promovat dacă ambele probe ale examenului sunt promovate. O probă a examenului de licenţă promovată în una din sesiunile anterioare ale examenului de finalizare de studii poate fi recunoscută, la cererea studentului, în sesiunea curentă a examenului de licenţă, în condiţiile în care structura şi conţinutul probei respective nu s-au modificat semnificativ. Recunoaşterea se face de către comisia de echivalare de la nivelul facultăţii, pe baza unei cereri pe care studentul o depune la secretariat, înainte de începerea înscrierilor pentru examenul de licenţă, conform calendarului anunţat pentru sesiunea de finalizare de studii.”

IMPORTANT: Pentru sesiunile de finalizare de studii iulie şi septembrie 2018, depunerea cererilor de recunoaştere a unei probe promovate într-o altă sesiune a examenului de licenţă se face după următorul calendar:

  • pentru sesiunea de finalizare de studii din iulie: 14-22 iunie 2018
  • pentru sesiunea de finalizare de studii din septembrie: 16-22 iulie 2018.

2) Se introduce în secțiunea A. un punct nou, după punctul 5), astfel:

6) Înscrierea studenţilor absolvenţi pentru examenul de licenţă se face conform calendarului anunţat şi constă în depunerea actelor prevăzute în regulamentul universităţii şi predarea formei finale a lucrării de licenţă cadrului didactic îndrumător. Prin eliberarea avizului pentru înscrierea la examenul de finalizare de studii, cadrul didactic îndrumător îşi asumă astfel responsabilitatea pentru depunerea lucrării într-o formă ce poate fi susţinută.

3) Se introduce în secţiunea A. un punct nou, după punctul 15), astfel:

16) „Absolvenţii UBB care nu s-au înscris la examenul de finalizare a studiilor în alte sesiuni organizate anterior, dar nu mai târziu de trei ani de la data absolvirii, au dreptul să se înscrie atât în sesiunea din iunie/iulie, cât şi în cea din septembrie. Ei se pot prezenta la probe fără taxă în cele două sesiuni consecutive (iunie/iulie şi septembrie). În cazul înscrierii la examenul de finalizare a studiilor mai târziu de trei ani de la data absolvirii se percepe taxă de înscriere. În cazul nepromovării examenelor de finalizare a studiilor în una din cele două sesiuni consecutive, acestea pot fi susţinute într-o sesiune ulterioară, cu suportarea de către candidat a taxelor aferente, inclusiv situaţiile în care candidaţii solicită recunoaşterea unei probe.”

Decan,
Prof.dr. Adrian Petrușel

TwitterFacebook